دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

پس به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته بایستی به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با در نظر داشتن ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، بایستی در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه گردد. [۱]

اصل چهارم: دامنه‌ی محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی بایستی به طور دقیق پیش­بینی شوند.

اساس این اصل به این توضیح می باشد:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد بایستی اجابت گردد؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، مانند استثناهای پیش­بینی شده در قانون می باشد.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، بایستی سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:

الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته می باشد، ارتباط داشته باشد.

ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و

ج)آسیب به هدف بایستی بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.

هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه‌ی قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیش­تر، کارکردهای آن در محدوده‌ی استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت مانند دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق می باشد. فاش نکردن اطلاعات بایستی مورد به مورد توجیه گردد.

اِعمال محدودیت هایی که هدف آنها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت می باشد، هیچ گونه قابل توجیه نیست.

فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن می باشد پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، بایستی در قانون ذکر گردد، این فهرست بایستی به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.

[۱]. Toby mendel Ibid p. 4

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید