دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

پیوند مستقر کرده می باشد. پاسر بر نیاز بشر به تعیین خویش و روشن ساختن پیوند جویی و تعلقش تاکید کرده می باشد؛ زیرا در این عصر بنیاد خانواده چنان سست شده که توانایی پاسخگویی یا ارضای چنین نیازهایی را ندارد؛ و ورزش و تشویق ورزشی می توانند این ضعف را جبران کنند و به این نیازها پاسخ دهند. درغیر اینصورت بشر در ورطه از خود بیگانگی[۱]، با همه معایب روانی و اجتماعی آن، سقوط می کند.

این تفسیر روانی- اجتماعی از پدیده تشویقگران متعصب ما را به این نتیجه می رساند که ورزش را چارچوب اجتماعی پذیرفته ای برای اظهار[۲] تلقی کنیم که تأثیر آن در جوامع پیشرفته و صنعتی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

ویلیام تامکینز[۳] برکارکرد بیانی ورزش و تشویق ورزشی تاکید می کند و می گوید: “توانایی اظهار احساسات و هیجانها، از هر نوعی با سردی و با اولویت بسیار پایینی در محافل دنیای فن آوری پذیرفته شده می باشد”.

بطور کلی ملاحظه می کنیم که جوامع جدید با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی پیچیده ای که دارند در جهت بستن دریچه های تخلیه بارهای هیجانی این نیروها اقدام می کنند. اما به رغم این وضعیت همچنان ورزش فرصت پذیرفته شده ای برای برونریزی هیجانی در اختیار می گذارد.

شفر[۴]، در اظهار علت پدیده اهتمام افراط آمیز تشویقگران متعصب نسبت به ورزش یا تیم مورد علاقه خود، به این عوامل اشاره کرده می باشد:

  • آن چیز که تشویقگران را به این سوگیری وا می دارد محرکهای معیار از قبیل تشویق تیم مدرسه یا محله می باشد.
  • تشویق باعث پدید آمدن احساس تعلق و ارتباط با مجموعه ای بزرگتر از خانواده و یا حتی بزرگتر از گروه دوستان یا خویشان می گردد؛
  • تشویق کنندگان به واسطه تعلق و پیوندشان با تیمی که تشویقش می کنند از هویت نیرومندی برخوردار می شوند؛ زیرا که تیم ورزشی در واقع نمایانگر امتداد خودپنداره آنهاست.

بطور کلی بازاریابی ورزشی موارد زیر را در بر می گیرد:

[۱] Alicnation

[۲] Expression

[۳] W.Thompkins

[۴] Schafer

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in دسته‌بندی نشده