دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

فعال می گردد. این فرآیند و تجارب و دستاوردهای حاصل از آنها از طریق تأثیرگذاری بر عوامل درونی و برونی به نوبه خود بر نوع توجه افراد نسبت به خود و سبک زندگی آنها تأثیر می گذارد.

 

 

 

 

 

۲-۳-۱۱ عواملی که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارند

عوامل روانی، شخصی، فرهنگی، اجتماعی بر رفتار مصرف کننده اثرات شدیدی می گذارند. اگرچه بازاریاب ها نمی توانند هیچ نوع کنترلی بر این عوامل اعمال نمایند، ولی این به آن معنی نیست که از آنها غافل بمانند.

۲-۳-۱۱-۱ عوامل فرهنگی

فرهنگ از اصلی ترین علت های خاص برای رفتار شخص می باشد. بشر بسیاری از رفتارهای خود را می آموزد. یک بچه در اثر زندگی در یک جامعه خاص، ارزش ها، پنداشت ها یا برداشت ها، خواسته ها و رفتارهای اصلی را از خانواده و سایر نهادهای مهم جامعه می آموزد. فرهنگ دارای زیرمجموعه هایی می باشد که عبارتند از: ملیت، مذهب، نژاد و ناحیه جغرافیایی. هر گروه یا جامعه یک فرهنگ دارد و در کشورهای مختلف فرهنگ ها و گونه های متفاوتی بر رفتار خریداران اثر می گذارند.

بازاریاب ها باید فرهنگ گروه هدف را بشناسند و استراتژی بازاریابی خود را با آنها سازگار نمایند.

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی مثل گروه های کوچک مصرف کننده، خانواده و مقام یا تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارند.

۲-۳-۱۱-۳ عوامل شخصی و دموگرافی

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in دسته‌بندی نشده