دانلود پایان نامه

دارند،قرین و مقابله می نمایند،احساس آرامش بیشتری می نمایند،این یک خصیصه خوب و معقول نمی باشد،اما یک واقعیت است. یک داستان جنایت بی رحمانه در سواحل شرقی موجب ترس مردم در غرب نمی شود،بلکه احساس امنیت می نمایند و تصور می کنند بر خلاف مردمی که در شرق زندگی می کنند،در محیطی امن به سر می برند.نیویورکی ها دوست دارندچنین فکر کنند . اگر پیروان عقیده”استفاده عملی از شغل و وظیفه”درست گویند،دراین صورت اخبار جرم در روزنامه ها می تواند عملا موجب کاهش جرم بشوند چرا که این خبرها موجب می شوند که خواننده بترسد در خانه بماند ویا در جاهایی تردد نماید که کمترین شانس قربانی شدن وجود دارد،این خود در واقع دو فرضیه می باشد :
۱.اخبار جنایی ترس را افزایش می دهد ۲.ترس،قربانی شدن را کاهش می دهد
درباره فرضییه اول،هیث می گوید که برخی مطالب جنایی ترس را افزاش می دهند و برخی از شدت آن می کاهند در مجموعه د وتاثیر یکدیگر را خنثی می نمایند. بدین سان،پژوهش هیث تلویحاً می گوید که اخبار مربوط به جنایت به آن اندازه تاثیر گذار نیستند که نرخ ارتکاب جرم را کاهش بدهند.(لوتز،۷۶،۱۹۹۱)
اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری
بعضی مواقع می بایست ذهن عامه مردم را نسبت به وقوع بعضی جرائم روشن نمود تا مراقب اوضاع باشند وقتی از پیش به مردم اخطار داده شود و آن ها را متوجه خطر احتمالی بکنند ، می توانند بسیج شوند و از خود حفاظت نمایند . بدینسان برای مثال ، اطلاع رسانی در پرونده های حساسی از جمله قتل های سریالی و جرائم سازمان یافته که به سطح هوشیاری و مراقبتهای شخصی شهروندان و سخت شدن شرایط وقوع جرم برای مجرم می شود همانطور که گزارش ها و پیش بینی های وضع هوا به آنها امکان می دهد که خود را برای شرایط جوی خاص آماده کنند . اگر گزارش جنایی ، رونوشت گزارش دفترثبت وقایع پلیس باشد در این صورت آنها فقط حادثه ای را تعریف کرده اند و به عنوان یک قاعده و اصل ، نه یک نتیجه گیری عمومی از ماهیت جرم و یا حقایق و وضعیت هایی که منتهی به ارتکاب جرم شده به عمل آورده اند . نه اهمیت حقایق را مطرح کرده اند . خواننده ناآگاه از جرم ، ماهیت جرم و جرم شناسی ، برای حفاظت از مایملک و دخترش که باید تنها به مدرسه یا محل کار برود ، با یک چنین نظارتی ، درسی نمی تواند بگیرد .

آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث
آزادی مطبوعات و رسانه ها بر این امر تاکید می کند که تمام مردم حق ابراز نظر ، گفتن و نوشتن در رسانه ها را دارا می باشند حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث و بر طرز عمل موسسات ایجاب می کند که عامه مردم از وقایع و حوادث جنائی و همچنین از پیشرفت نتایج تحقیقات آگاهی یابند اصل آزادی مطبوعات در رژیم مردمی یا دموکراتیک ، به منظور تامین همین حق نظارت افکار عمومی است . به اقتضای این اصل ، باید کلیه وقایع ، از جمله وقایع جنایی و تحقیقاتی که درباره ی آن به عمل آمده به اطلاع عامه برسد . باید در نظر داشت به محض وقوع یک جنایت ، وجدان عمومی خواستار عدالت است و هر چه زود تر می خواهد از کم و کیف قضیه اطلاع یابد به انگیزه جنایت پی ببرد و بداند که برای پیدا کردن و دستگیری عامل جنایت چه اقدامی شده است و جنایت کار برای اعمال ناشایسته خود چه جوابی می دهد و آنها را چگونه توجیه می کند مطبوعات جوابگوی این نیازمندی است.
نتیجه گیری نهایی و نظریات طرفداران انتشار اخبار جنایی
۱ ) برای صد ها سال ، دانشمندان علوم سیاسی براین عقیده بوده اند که اگر قرار باشد دموکراسی زنده بماند ، عامه مردم باید به اطلاعات و اخبار دسترسی داشته باشند ، یک چنین تفکری ، کشور ها را بر آن داشته است که در قانون اساسی خود ، حراست از آزادی مطبوعات را بگنجانند . اعتقاد همگان براین است که آزادی مطبوعات یک موهبت با ارزش می باشد . اما باید دید که روزنامه ها از این موهبت چگونه بهره برداری می کنند . جرم ، نه وطن خواهی است و نه یک ارتقاء بخشنده سیستم مدنی یا دمکراسی ، به نظر می رسد برخی مطبوعات در شهر های بزرگ گرایشی در جهت خلق احساس آشفتگی و مضطرب سازی مردم با درج مسائل جنائی دارند و بدین ترتیب به جای نظم ، بی نظمی را تیلیغ می نمایند . چرا؟ با چه هدفی؟ آنها که به نمایندگی از طرف مطبوعات صحبت می کنند ، اظهار می دارند که اخبار جنایی تاثیرات مثبتی بر روی جامعه و هم بر روی روزنامه ها دارند . مایکل استیفنز ، کارشناس ارتباط جمعی در کتاب خود با عنوان “تاریخ خبر ” می نویسد : جوامع برای تقویت درک و فهم قوانین . کیفر های مصرحه در قوانین ، وابسته به اخبار تخطی از قانون می باشند . جوامع متکی به شرح و تفصیر های خارج از عرف و معیارها هستند تا روح توافق و هماهنگی عمومی را نسبت به چنان خصایصی به عنوان عادی بودن و معیار های خوب اجتماعی تقویت نمایند . هر یک از اعضای جامعه در واکنش به ترس ، اندوه و غم ، خشم و غضب ، بی حرمت ساختن ، بی عدالتی سهیم هستند و یک حس مشترک در منظور و سرنوشت پیدا می نمایند . ۲ ) برخی نظریه های روانکاوی ، اخبار جنائی را به مثابه ” ملین روانی ” می شناسند . طبق این نظریه ، خواننده گزارش جنایی ، تمایلات تهاجمی یا عشقی خود را به حد کافی ارضاء می کند بدون آنکه از این رهگذر برای خود یا اجتماع خود خطری داشته باشد . ریموندگس استاد دانشگاه اکس مارسی در کتاب ” جرم شناسی نظری ” و در بحث وسایل ارتباط جمعی و تبهکاری می نویسد : از تاریخی که ” لومبروزو” بر تاثیر شوم مطبوعات در تبهکاری داغ باطله زده ، یک جریان فکری مهم در زمینه اتهام علیه مطبوعات به وجود آمده که بیشتر به وسایل سمعی و بصری معطوف شده و مسئولیت مهم توسعه ی تبهکاری معاصر را به گردن آنها انداخته ایت . در عوض تعدادی از محققان که به حرفه ارتباط جمعی اشتغال ندارند ولی منفعت دفاع از این گونه وسایل در نظرشان مسلم است ، ادعا می کنند که این تکنیک ها انعکاسی در وضع اخلاقی مجموعه محیط ندارد و بی گمان فاقد توان جرم زایی است . بعضی از روانکاوان در ادعای خود تا آنجا پیش رفته اند که وسایل ارتباط جمعی را نمونه ای ازغم نامه یا نمایش حزن آور باستان با نقش ” ملین” شفابخش تلقی می کنند که به خواننده یا تماشاگر اجازه می دهد تا گرایش های پرخاشجویی و عشقی خود را به گونه ای نمادین ، جامه عمل بپوشانند بدون اینکه برای آنان یا برای یا برای جامعه خطری در بر اشته باشد . دکتر کاظم معتمد نژاد در تائید همین مطالب در کتاب وسایل ارتباط جمعی می نویسد : در کنار وظایف تفریحی وسایل ارتباط جمعی ، بعضی از روانشناسان و جامعه شناسان به نقش درمان روانی اجتماعی آنها نیز توجه می کنند ، این دسته از داستان های جنایی و پلیسی ، بیماران روانی بسیاری را که عقده های سرکوب شده و تمایلات خشونت آمیز و ناخود آگاه دارند ، درمان می کنند ، زیرا افرادی که در شرایط نامساعد زندگی برای جبران ناکامی ها و شکست های خویش ممکن است دست به اعمال خشن و ناشایست بزنند ، هر گاه نمونه هایی از این اعمال را در روزنامه ها یا مجله بخوانند یا از رادیو بشنوند یا در فیلم های تلویزیونی و سینمایی تماشا کنند ، تا حدود زیادی تمایلات درونی آنان به اعمال خشونت ارضاء می شوند و از قید دلهره ها و اضطراب های روحی رهایی می یابند . البته باید در نظر داشت وسایل ارتباط جمعی در این زمینه همیشه نقش مثبت ندارند و در اوضاع و احوال گوناگون به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی افراد یک جامعه و سطح آگاهی و فرهنگ آنها ممکن است آثار نامطلوب اجتماعی پدید آورند . چنین نتایج نا مطلوبی رامخصوصا می توان در میان نوجوانان تمام جوامع و اکثر افراد کشور های توسعه نیافته مشاهده کرد.
نظر دیگری حاکی از آن است که جاذبه رویداد های مختلف جنایی ، فی نفسه ایجاب نمی کند که در تبهکاری جامعه اثر شومی داشته باشد . برای تعیین رابطه بین جنایت و مطالعه مطبوعاتی که رویداد جنایی را منعکس می سازد ، دو نوع تحقیق به عمل آمده است . یکی از طریق پرسشنامه و دیگری از طریق بالینی،روش پرسشنامه را بانو لئودو دربلژیک بکاربرده است تا اینکه یک گروه جمعیت عادی ناکرده بزه را با یک گروه بزهکار ، در زمینه تمایل شان در مطالعه اخبار جنائی مقایسه کند . با پرسشنامه ای متضمن رویداد جنایی و تمام مراحل دادرسی ، واکنش های مختلف پرسش شدگان ، در برابر عوامل مهم دادرسی ، قاضی ، متهم و بزه دیدگان بررسی گردید . در این راه ۲۱۸ پرسشنامه در اختیار بزهکاران گذاشته شد و ۲۱۸ پرسشنامه بین افراد عادی توزیع گردید و ۱۵۰ پرسشنامه به مردان بازداشتی و ۱۰ پرسشنامه به زنان بازداشتی داده شد ، مردان و زنان عادی ؛ از نقطه نظر های مذهبی ، زبان و منطقه ای نمایندگان یا معرف جمعیت کل کشور بودند ولی در انتخاب آنها ، جنبه حرفه ای رعایت نشده است . بر حسب نتایج به دست آمده از این تحقیق معلوم گردید که رویداد جنایی مورد مطالعه بزهکاران و افراد معمولی بوده است ولی درصد افراد عادی در مطالعه رویداد های جنایی بر درصد بزهکارانی که به مطالعه رویددهای جنایی می پردازند فزونی داشته است ، زیرا ۳۸ درصد اشخاص آزاد که مورد پرسش واقع شده اند برحسب ” عادت ” به خواندن رویدادهای جنایی می پردازند . در مقابل فقط ۳۰% زندانی ها به این کار مبادرت می ورزند . بیشتر پرسش شوندگان از طبقه ی جوان بودند . مطالعه رویدادهای جنایی در بین نوجوانان که بزه انجام نداده بودند و بزهکاران جوان ، اختصاص نداشته است .
معیارها و انگیزه های مخالفین انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات
مطبوعات جنجالی و عامه پسند که با ماجرا های جنائی و شرح و بسط های غیر ضروری و ایجاد جذابیت های کاذب خبری ، خوانندگان بی شماری را به طرف خود جلب می کنند. همواره از طرف دانشمندان علوم انسانی همچون جرم شناسان ، جامعه شناسان ، روانشناسان و … سرزنش و مورد حمله واقع شده اند . آنها می گویند خطری که اینگونه مطبوعات برای جامعه دارند از نقش جنایاتی که به وقوع پیوسته به مراتب بیشتر است . صرف نظر از آن که اینگونه مطبوعات از مجرای ارتکاب جنایت تبهکاران سود می برند ، سرمشق جنایتی و یک الگوی دقیق برای ارتکاب جنایتی نظیر آنچه واقع شده به دیگر مستعدان می آموزند تا چندین نمونه دیگر از آن جنایت اتفاق بیفتد ، با این تفاوت که در جنایات بعدی ، اشتباهات قبلی تکرار نشود و حتی جنایات ارتکابی فاش نشود . دکتر سیکارد و پلوزول ضمن انتقاد از روش های نادرست مطبوعات ، یکی از عوامل مهم ایجاد کننده حالت های جنایی در افراد را داستانها ، تفسیرات جنایی و نوشته هایی می داند که اعمال خشونت آمیز و تجاوزات را به صور مختلف در خلال داستان و به وسیله ی تصاویر که می تواند میلیون ها میکروب سل را با خود به همه جا ببرد و پخش کند ، مطبوعات هم به صورت یک

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *