دانلود پایان نامه

قدرت کامل و یک مهاجم قوی قادر است عوامل مسری این جنایت را به وسیله ی نشر اخبار جنایی به همه جا ببرد و کنجکاوی ناسالم افکار عمومی را جلب نماید . سزار لومبروزو ، جرم شناس مشهور رایج به اثر شوم اخبار جنایی می نویسد : تحریکات مرضی ، در اثر افزایش معجزه آسای مطبوعات جنایی ، اکنون صد برابر گذشته است. تارد،جامعه شناس و روانشناس و جرم شناس فرانسوی در کتاب ” عقیده و مردم ” می نویسد :مطبوعات جنایی چه نمونه های اخلاقی در برابر دیدگان جوان قرار می دهند ؟ این مطبوعات مخوف ترین و ماهرترین وسیله تبلیغاتی تبهکاری محسوب می شوند که انسان حتی به ضرر خود دست به این آتش جانسوز می زند و وجود خویش و جامعه خود را فنا می سازد . با این مقدمات ، اجازه بدهید بگوئیم مطبوعات و مدیحه سرایان جنایتکاران ، خود معاونان اصلی و بسیار قوی جرم هستند . زیرا بذر جنایت را آنان با قلم خود ، به عنوان گزارش جنایی ، در مزرعه وجود و زمینه مساعد نوجوانان می افشانند . برخی نیز اظهار داشته اند که این گونه مطبوعات در قبال حوادث و واکنش آنها بر روی خوانندگان بی تفاوت هستند . مهمترین مسئله برای مدیران این مطبوعات افزایش تیراژ نشریات می باشد .
ادبیات جرم و جنایت ” سیاه ”
در عصر رسانه های جمعی همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ در مطبوعات اغلب کشور ها از آن جمله ایران منعکس می شود و برخی اوقات خبر آن از مرز های کشوری گذشته و جنبه جهانی پیدا می کند . تنظیم کنندگان صفحات حوادث روزنامه ها یا مجلات عامیانه می کوشند خشن ترین جنایات را با طول و تفصیر منتشر سازند و چه بسا که در این مسیر به بزرگ نمایی نیز می پردازند .
در پی تعاریف و توضیحاتی که نویسندگان در مطبوعات به طور کل به عمل آورده اند رشته ای از ادبیات ملل پدید آمده است که آن را ادبیات جرم و جنایت یا اصطلاحاً ” سیاه ” می نامند . زیرا در بسیاری از کشور ها روزانه هزاران کتاب ، مجله و روزنامه مربوط به داستانهای پلیسی جرم وجنایت خیلی بیشتر از آنچه که وجود دارند جلوه می کنند و به دنبال آن در ضمیر خوانندگان این ادبیات به ویژه جوانان یک نوع حالت عاطفی و انفعالی پدید می آورند که احتمالاً عده ای به رفتار مقبول جامعه بیشتر پایبند می شوند و عده دیگر با فراگرفتن فنون و شیوه های جرم و جنایت به موقع از آن سوء استفاده می کنند . بین اخباری که مقامات انتظامی در برخی از کشور ها درباره جرم و جنایت تنظیم میکنند و داستانهایی که با طول و تفصیل در مطبوعات درج میشوند،و خالی از احساسات عاطفی نیستند فرق عمده ای وجود دارد. اگرنسبت فضایی را که حوادث جرم و جنایت ،آگاهی های تبلیغاتی وصحنه مرگ و میر می گیرد به نسبت کل مطالب مندرج بسنجیم در می یابیم که بیشترین فضا به مسایل فوق اختصاص یافته است و محتوای پاره ای از روزنامه ها مربوط به اخبار کشت و کشتار،مر گ ومیر و اعمال خشونت بار است یا به معنی دیگر اکثر محتوای مطبوعات مملو ازفرهنگ فنا یا فرهنگ “تنازع بقاء” است.انتشار اخبار مربوط به جرم جنایت و بزهکاری ها تنها به روزنامه ها و مجلات ختم نمیشود بلکه بعداً در محافل دوستانه،زنانه و مردانه دوباره بازگو شده و از جهات گوناگون مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرند. برخی از مطبوعات برای اینکه اثرات داستان جنایی را افزونتر سازند تنها به نقل مطالب اکتفا نکرده بلکه به عکسهای رنگین وغیره حوادث را به واقعیت نزدیکتر می کنند.(شیخاوندی،۱۳۷۳،۴۵)
تلقین و تقلید
“تارد” جامعه شناس و روانشناس و جرم شناس و استاد فلسفه جدید در بلژیک و فرانسه و عضو آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی فرانسه در کتاب خود “عقیده و مردم “تایید می کند که تقلید و تلقین به منزله پایه رفتار انسان وکلید درک آن می باشند. اخلاق ملی در هر اجتماعی وابسته به سر مشق ها و نمونه هایی است که در برابر آن ملت می نهند تا از راه تقلید و تلقین از آن پیروی نمایند.”تارد” معتقد است که حس تقلید یکی از قوی ترین غرایز انسان است. کلیه اعمال مهم که در زندگی اجتماعی رخ می دهد از یک نمونه و مثال الهام می گیرد . اگر مردم خود را می کشند یا مانع خود کشی می شوند به علت تقلید از دیگران است . زیرا خود کشی پدیده ای است که بیش از همه مورد تقلید قرار می گیرند ، به عقیده ی تارد گرایش به تقلید در طبقات پایین اجتماع فراوان به چشم می خورد . قبلاً اشرافیت مورد تقلید قرار می گرفت ولی امروزه فساد موجود در پایتخت و برخی شهر های بزرگ است که به وسیله عامل تقلید در روستاها رایج می شود . ” تارد” گامی فراتر می نهد و میان دزدی و قتل رابطه ی قتل برقرار می کند و می نویسد که : مردم آنقدر توانایی ندارند که بتوانند هر چه را مایلند ابداع نمایند . بنابراین نمی توان پذیرفت که که هر کس به تنهایی قادر است ، اعمالی استثنایی مانند جنایتات را به وجود بیاورد .کسی که معشوق را به علت خیانتی که مرتکب شده است به قتل می رساند و از او انتقام می گیرد اگر نداند که تپاچه یا فلان ماده ی سمی در موارد مشابه مورد استعمال قرار گرفته است ، در تمام عمر باید رنج ببرد و با آه و ناله زندگانی خود را سپری کند ، در حالی که شرح جنایات همراه با کلیه جزئیات نه تنها این ناراحتی ها را از بین می برد بلکه دیگران را وادار می کند تا به تقلید بپردازند . صرف نظر از برخی جنبه های اغراق آمیزی که در نظریات تارد وجود دارد محققان بزه شناسی بر این عقیده اند که اخبار جنایی ، می تواند افراد مستعد به ارتکاب جرم ، خاصه افراد کم عقل و شهرت طلب را در تبهکاری مصمم سازد. ” ژنوزاد روژالنسکی ” می نویسد که در سال ۱۹۳۶ در یکی از شهر های لهستان یک مهندس شیمی زنش را به وسیله سم به قتل می رساند . او برای اجرای منظور خود از ” تالیوم ” که نوعی فلز است استفاده می کند ، چون بدین وسیله کوچکترین اثری روی بدن مقتول باقی نمی گذارد . محاکمه این مهندس هیجانات بسیاری در کشور ایجاد می کند و روزنامه ها با خوشحالی تمام به مدت چند هفته نحوه ی عمل قتل را مورد بحث و گفت و گو قرار می دهند . در حالی که قبل از سال ۱۹۳۶ هرگز بزهکاری از تالیوم برای مسموم کردن دیگران استفاده نکرده بود . پس از محاکمه پر سر و صدا بین سال ۱۹۳۶ و ۱۹۳۹ در لهستان سه قتل دیگر به همین ترتیب رخ داد . “دکتر لادام۲۲ ” در لوزان حکایت می کند که زنی پس از خواندن قتل کودکانی که به دست مادرشان صورت گرفته بود ، فرزند خود را به قتل می رساند . این عمل باعث می شود که چندین زن دیگر نیز به نوبه خود قصد جان فرزندان خود را بکنند . از زنی در ژنو که چهار فرزندش را کشته بود ، سئوال شد : چرا دست به چنین عمل غیر انسانی زدی و کودکان بی گناه خود را کشتی ؟ او پاسخ داد : چون نظیر چنین جنایتی را در روزنامه خوانده بودم . بنابراین به خوبی مشاهده می شود که حس تقلید در افرادبسیار قوی است و هر واقعه و داستانی به سرعت می تواند روی دیگران به ویژه افرادی که دارای استعداد های نهفته انحرافی می باشند نفوذ نماید و گرایش های نهانی آنان را بیدار سازد یا تقویت کند و آنان را در راه سقوط قرار دهد . دکتر موردوتور در مقاله ای به نام ” واگیری جرم و مبارزه با آن ” می نویسد : مطبوعات دارای آن چنان نقش مهم ، وسیع و انتشار دهنده ای هستند که باعث گسترش فکر جنایی به طریق سریع در همه جا می شوند . او برای اثبات این موضع اضافه می کند که نقش روزنامه ها مانند زایش و تکاثر میکروب هاست . داستان های جنایی اساس پدیده تقلید می باشد . یک فرد ابتدا بدون آنکه اهمیتی برای داستان مورد مطالعه خود قائل شود ، آن را می خواند ولی موضوع آن در فکر و ذهنش به نحوی جای می گیرد و سرانجام روزی علیرغم میل باطنیش به طرف جرم رانده می شود و ضربات خود را به نحوی فرود می آورد که داستانهای مطالعه شده آنها را تبیین کرده است . ” لوگراند دوسل ” نیز به نوبه خود اشاره می کندکه داستانها و موضوعات جنائی اثرات بسیار نامطلوبی بر روی اذهان می گذارد و مخصوصا ذوق اصل تقلید را تقویت می نماید . ” تلیه دوپونشویله ” درباره قوت قلب و شهامتی که مطبوعات به خوانندگان خود می دهد تا مرتکب جنایت هولناکی بشوند ، می نویسد : اثر این نوشته های منحوس مسری به قدری برق آسا است که واقعاً بهت آور می باشد. برخی از توصیفات و ترسیماتی که در مطبوعات صورت می گیرد تا خوانندگان را مدتی سرگرم نماید،خود افزاینده جنایات بسیار است. نوک قلم هایی که بر روی کاغذها کشیده می شود ضربات خنجرهایی است که فرود می آید تا انسانهایی را از نعمت زندگی محروم کند و به فنا و نابودی بکشاند تیله دوپونشویله سپس به ذکر یک مثال می پردازد و می نویسد:یک کشیش زندان حکایت می کرد که در ملاقات با یک زندانی که به علت سوء قصد وحشتناکش به حبس ابد محکوم شده بود به این حقیقت واقف می شود که این محکوم مو به مو تقلید اعمال تبهکاری دیگری به نام سولیلاند می پردازد و با الهام از رفتارهای بزهکاران،دست به جرم سفاکانه خود می زند.این واقعیت را نمی توان منکر شد که با آب و تاب و جار و جنجال بسیار مورد بحث قرار می گیرد و با عناوین درشت و خطوط سیاه و قرمز و نقاشی ها و عکس های مهیج افکار را به خود جلب می کند تشکیل دهنده یک مکتب واقعی قتل و آدم کشی است. این اخبار و توصیفات که به صورت اشکال گوناگون تفسیر و تجزیه و تحلیل می شوند بر روی اذهان عمومی بالاخص جوانان اثر بسیار نامطلوب و ناگوار می گذارد. نوشته ها،داستانها و وقایع جنایی و حوادث گاه به وجود آورنده جرات و شهامت ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در نهاد خواننده است.گاه آموزنده روشهای لازم دست زدن به جرایم مختلف و گاه تلقین کننده می باشد و حس تقلید را در وجود فرد بیدار می کند و او را به سوی بزهکاری می راند ‹لارگیه› می نویسد که تحقیقات انجام شده به ثبوت رسانده است که:۳۳% از افزایش جرایم به علت افزایش صفحاتی است که اختصاص به حوادث و جرایم دارد و وقایع جنایی را مورد تفسیر قرار می هد.داستانها،عکسها،تفسیرات و خبرهای جنایی و… نه تنها انسانهای سالم را به طرف بزهکاری بلکه بهترین غذای روح بیماران روانی،تبهکاران حرفه ای و کسانی است که دارای استعدادهای نهفته و آمادگی نهایی برای ارتکاب بزهکاری می باشند. در این زمینه بی مناسب نیست که مثال هایی را از ایران ذکر کنیم: زمانی در مطبوعات ایران (قبل از انقلاب) با همهمه و سر و صدای فراوانی که همیشه در اطراف موضوعات جنایی به ویژه اگر تازگی داشته باشد، ایجا می نمایند با عنوان درشت می نویسند که مردی شیشه اسیدی به صورت زنی که خواننده رادیوی نیروی هوایی بوده،ریخته است. عکسهای مربوط به این واقعه مثل همیشه صفحات بسیاری از روزنامه ها را پر کرده و تفسیرات گوناگون ستونهای مختلفی را در بر گرفت.درست پس از گذشتن مدت کوتاهی از این سوء قصد مرد دیگری شیشه پر از اسید را به

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *