دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

تفسیر

میزام اطلاعات کتابشناسی که در کتابخانه خاصی فراهم می گردد ، به عنوان چند بستگی دارد . این عوامل عبارتند از :

باز یا بسته بودن کتابخانه – کمیت و کیفیت مواد پژوهشی – تاریخ و سن کتابخانه و دانشگاه – کیفیت همکاری با سایر کتابخانه ها و دنیای کتابداری.

به مقصود حصول اطمینان از دسترسی مفید و موثر مجموعه ها و نیز افزایش کفایت تکنیکی ، مدارک کتابشناسی هر کتابخانه دانشگاهی بایستی بر اساس استانداردهای شناخته شده فهرست نویسی و رده بندی استوار باشد . مجموعه یک کتابخانه دانشگاهی از لحاظ کیفیت و کمیت جوابگوی نیازهای آموزشی دانشگاه بوده و به برنامه های پژوهشی آن کمک خواهد نمود .

تفسیر

هر کتابخانه دانشگاهی کلیه مواد و منابعی را که لزوم آنها در برنامه های آموزشی دانشجویان در سطوح لیسانس و فوق لیسانس محرز می باشد تهیه خواهد نمود . کتابخانه ای که فاقد این مواد باشد به پیشرفت برنامه های تعلیماتی کمک نخواهد نمود . این منابع عبارتند از مواد خواندنی برای بهره گیری کوتاه و دراز مدت ، مواد مراجعه و کتابشناسی ، روزنامه ها و سریالهای اساسی و نیز سایر مواردی که دانشجویان برای مطالعات و تهیه رساله های خود از آنها بهره گیری می کنند .

مجموعه ای ناتوان مانع پیشرفت پژوهش می باشد . گردآوری و نگهداری مجموعه های اساسی و معتبر و اجرای برنامه جامع تهیه کتاب شرایطی را در دانشگاه ایجاد خواهد نمود که تحت آنها علم و دانش به طور موثر توسعه و انتقال یابد . پر واضح می باشد که هیچ کتابخانه دانشگاهی نمی تواند کلیه اطلاعاتی مدون را که مورد نیاز دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکتری برای انجام تحقیقات خود می باشد را تهیه کند . مع الوصف مجموعه از لحاظ اندازه و محتوی طوری تهیه خواهد گردید که مانعی در راه پژوهش نبوده و در پیشبرد آن نیز سهمی داشته باشد . هر کتابخانه علاوه بر اینکه مجموعه خود را در زمینه های مورد علاقه خود توسعه داده می باشد و به اولویتهای آکادمیکی و توانایی ها در دانشگاه توجه می کند ، لازم می باشد از راه همکاری های بین

ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید