دانلود پایان نامه

بیابانهای عراق و عربستان و بادهای محلی و ناحیه ای از تنوع زیادی برخوردار است به گونه ای که آن را استانی چهار فصل دانسته اند ، و تفاوت دما در مناطق مختلف آن گاه به۳۰ درجه و بیشتر از آن می‌رسد.
استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است:
۱- آب و هوای سرد کوهستانی در ارتفاعات بیش از ۲ هزار متر در ناحیه ی شمال و شمال شرقی استان .
۲ -آب و هوای معتدل کوهستانی در نواحی کوهستانی و دامنه ی شرق و شمال شرقی.
۳ – آب وهوای بیابانی و نیمه بیابانی در حاشیه ی غربی وجنوبی استان.
در استان ایلام میانگین بارش سالانه در شمال و شمال شرقی ۷۰۰ میلی متر و در نواحی پست جنوبی ۲۵۰ میلی متر است.
آب و هوای استان ایلام به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود:
الف) آب و هوای معتدل نیمه مرطوب (اقلیم مدیترانه) مناطقی از استان، شامل شهرستان ایلام، شهرستان ایوان، و ارکواز ملکشاهی دارای زمستانی ملایم و مرطوب و تابستانی نه چندان گرم ولی خشک اند. آبدانان،شیروان وچرداول و دره شهر در این گروه جای می‌گیرند، اما به دلیل داشتن زمستانی ملایم ومرطوب و تابستانی بسیار گرم وخشک،آب وهوای آن ها با مناطق ایلام و ایوان تفاوت های جزیی دارد.سرزمین هایی که در ارتفاع بیش از ۲هزارمتر واقع شده اند تابستان های ملایم و زمستان های بسیار سرد و طولانی دارند.
ب) بر اساس این طبقه بندی،مناطق غربی و جنوبی استان که دشتهای مهران و دهلران را شامل می شود،دارای اقلیم استپی گرم و نیمه بیابانی است که هرچه به طرف نواحی پست تر و مرزی کشور نزدیک تر می شود،به ناحیه ی گرم بیابانی تبدیل می شود.
در این نوع سرزمین،تابستان بسیار گرم وخشک وزمستان نسبتاً معتدل است،میزان بارش،کم واختلاف دما در فصول سال،زیاد است.سیاحان غربی که به نواحی کوهستانی سفر کرده اند آب وهوا و مناظر زیبای طبیعی و خصوصیات مردم به ساکنین کوه های آلپ دراروپا تشبیه کرده اند.
پراکندگی بارش در استان ایلام
در قسمت های شمال و شمالشرقی استان، برخورد توده های مرطوب به ارتفاعات و متراکم شدن این توده ها، موجب ریزش نزولات آسمانی زیاد به میزان ۷۰۰ میلیمتر می شود؛ در حالی که در نواحی جنوب و جنوب غربی استان به علت همجواری با نواحی بیابانی پست عراق و عربستان و نفوذ توده های گرم، میزان بارش کم و حدود ۲۵۰ میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود ۵۰۰ میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا ۸۰۰ میلیمتر و به صورت موردی تا ۹۰۰ میلیمتر گزارش شده است.
بارش باران در این منطقه تحت تاثیر بادهای باران آوری است که از غرب به درون فلات ایران می وزند. بارش باران گاه از اواسط پاییز شروع و در مناطقی تا اول خرداد ادامه دارد. این بارش ها سبب جاری شدن رودهای زیادی از دامنه کوه های ایلام به خصوص کبیرکوه می شود که دره های حاصلخیز شیروان و چرداول و سیمره[صیمره] قدیم را مشروب می سازد و از قدیم مرکز پرورش انواع درختان میوه بوده است. اصطخری در این خصوص می گوید: « صیمره و شیروان میوه گرمسیری و سردسیری دارند و آب روان در خانه هایشان می رود و در همه قهستان [کوهستان] درخت خرما نبود الا به صیمره و سیروان.» سیمره از شهرهای گرمسیری ایلام واقع در دره شهر می باشد و سیروان از شهرهای نواحی سردسیری ایلام واقع در شیروان و چرداول است. و ابن حوقل در خصوص این دو منطقه حاصلخیز می گوید: «صیمره و شیروان دو شهر کوچک اند، که بناهای آنان مانند شهرهای موصل و تکریت اغلب با گچ و سنگ است و میوه بسیار و گردو دستنبویه و محصولات نواحی گرمسیر و سردسیری و آب ها و درختان و کشت های بسیار دارند. دو شهر جایی باصفا هستند و در خانه ها و کوی های آنان آب جریان می کند.»
آب و هوای متناسب در این دره های کوچک و حاصلخیز چنان بوده که حتی کشت شلتوک، برنج کاری در منطقه شیروان متداول بوده و امروز نیز برنج شیروان از مرغوب ترین انواع برنج است.
دمای هوا در استان ایلام
دو عامل ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی در تغییرات دما موثرند. دهلران در جنوب شرقی استان با عرض جغرافیایی پایین تر، ارتفاع کمتر و هم جواری با مناطق گرمسیری عراق و خوزستان از دمای نسبتا بالایی برخوردار است؛ در حالی که در نواحی شمال و شمال شرقی استان، ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی، در کاهش و تعدیل دما نقش به سزایی دارند، مزید بر علت می توان به پوشش گیاهی مناسب، در کوهستان های ایلام اشاره کرد که در تعدیل هوا موثر می باشد. با این وجود، می توان گفت که در استان ایلام، از جنوب به شمال و از مناطق پست و کم ارتفاع غربی به طرف ارتفاعات شمال و شمال شرقی کاهش دما کاملا محسوس است.
میزان بارندگی
منطقه در ناحیه کوهستانی زاگرس واقع شده است به همین دلیل در دو فصل پائسز و زمستان تحت جریان‌های مرطوب مدیترانه‌ای قرار گرفتند و این جریان‌ها پس از برخورد با ارتفاعات باعث بارندگی می‌شود بطوریکه متوسط بارندگی در سال بین ۳۵۰ تا ۶۵۰ میلیمتر است حداکثر میزان بارندگی در اواخر پاییز ۲/۱۹۳ میلی‌متر و در اسفند ماه ۴/۱۰۲ میلی‌متر می‌باشد.
روزهای یخبندان
بطور متوسط در ایستگاه ایلام طی سال ۵۲ روز یخبندان مشاهده می‌شود. بیشترین یخبندان در ماه ژانویه معادل ۳/۱۸ روز بوده و طی ماههای می تا اکتبر هیچ گونه بخبندان مشاهده نشده است.
بادها مسلط
متوسط سرعت باد در مناطق کوه‌پایه‌ای استان در حدود ۴/۵ گره در ساعت برآورد شده است این مقدارنسبت به نواحی شرقی و شمالی افزایش محسوسی را نشان می‌دهد اما مقدار آن نسبت ب
ه نواحی پست غربی و جنوب استان ایلام تا حدودی کمتر است بررسی تطبیقی این مورد نیز از یک سو نمایانگر ارتباط متقابل مثبت ارتفاع و سرعت باد در سطح منطقه مطالعاتی است و از سوی دیگر بیانگر این است که اراضی واقع در محدوده استان ایلام از اواخر فصل سرد تا اوسط بهار تحت تأثیر بد سرعت‌ترین و مستمرترین بادهای غالب واقع می‌شود و در مقابل کل منطقه در فصل پاییز به ویژه اواسط آن آرامترین روزها را از نظر وزش باید سپری می‌کند.
رطوبت نسبی
میزان حداکثر نم نسبی در دی ماه بیش از ۲۰ درصد و میانگین حداقل آن درتیرماه کمتر از ۴ درصد در استان برآورد شده است. این تغییرات تحت تأثیر مستقیم رابطه دما و رطوبت نسبی حداکثر و حداقل روزانه، رقم کمتری را آشکار می‌سازد. ماههای آذر، دی، بهمن، اسفند دارای نم نسبی حداکثر و ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور از پایین‌ترین میزان نم نسبی در سطح استان برخوردار است رطوبت نسبی در ایستگاه ایلام طی سال به طور متوسط معادل ۶/۴۸ درصد است به طور کلی در فصول پاییز و زمستان بیشترین رطوبت نسبی و در فصل تابستان کمترین رطوبت نم نسبی گزارش شده است.

ادبیات قومی استان
ساکنین استان ایلام در شهرهای ایلام، ایوان، مهران، شیروان، چرداول،ملکشاهی، دره‌شهر، آبدانان و دهلران ساکن هستند زبان این شهرستانها کردی ولری میباشد همچنین در برخی از نواحی شهرستان شیروان چرداول این زبان به لکی رایج است. درصدی از جمعیت استان را در مناطق موسیان و دشت‌عباس شهرستان دهلران را نیز عرب‌ها تشکیل می‌دهند. زبان کردی و گویش‌های آن یکی از زبان‌های هند و ایرانی است که زبان‌شناسان آن را در زمره زبان‌های ایرانی شمال غربی قرار داده‌اند. آن چه که امروزه کردی نامیده می‌شود در واقع گویش‌های مختلفی است که گاه اختلاف آنها چنان زیاد است که گویشوران سخن همدیگر را نمی‌یابند. اگر دقیق مورد مطالعه قرار گیردمشخص می‌شود که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند. شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش‌های کردی، زیستن در مناطق مختلف جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل‌گیری این گویش‌های متنوع بی‌تأثیر نبوده است.
صنایع دستی
زندگی عشیره‌ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده است از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت) سیاه چادر- چیغ (چیت) بافی- جاجیم‌بافی- گلیم ساده- نمدمالی- احرامی بافی- گیوه‌بافی- عبابافی در استان مرسوم بوده است. در راستای اهداف برنامه‌های آموزشی پس از ارزیابی قابلیت‌های توسعه آموزش رشته‌های مختلف بومی استان با اولویت مزیت‌های هر منطقه جهت پاسخ‌گویی به سلایق مختلف رشته‌های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته- منبت‌چوب- سفال‌گری و طراحی روی سفال- قلم‌زنی روی مس و… در این استان راه‌اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است.

فصل پنجم
استانداردها و ریز فضاها

فضای فیزیکی موزه
مکانی که موزه در آن واقع می‌شود اهمیتی فراوان دارد و باید دارای امتیازات خاص باشد موزه باید در جایی از شهر قرار گیرد که دسترسی به آن برای همگان آسان باشد و از سویی دیگر به سبب خصلت فرهنگی آن بهتر است در کنار کتابخانه- مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مراکز فرهنگی واقع شود تا افرادی که در این مؤسسات نامبرده رفت‌آمد دارند ازموزه نیز بتوانند استفاده کنند. امروزه معمولاً موزه در میان یک محوطه سدبند و یا یک پارک احداث می‌شود. زیرا درختان پارک با تصفیه هوای اطراف و مقابله با گردوغبار سروصدا به منزله‌ی حفاظ عمل می‌کنند. هنگامی که هوا مساعد باشد نیز می‌توان بخشی از مجموعه را به محوطه خارج منتقل کرد و به نمایش گذاشت که سبب جلب بازدیدکننده بیشتر می‌شود نه تنها شکل ظاهری موزه بلکه تزئینات داخلی آن نیز باید روش‌های معماری در جامعه کاملاً مطابقت داشته باشد.
در عین حال ساختمان موزه باید دربرگیرنده جنبه‌های هنر و تاریخ جامعه باشند.
تالار نمایش
امروز به احداث موزه سعی می‌شود که تالارهای نمایش انعطاف‌پذیر باشند بدین معنا که تالارها و اتاق‌های موزه به نحوی ساخته شود که بتوانند در آنها به آسانی تغییر ایجاد کرد و شکل و اندازه آنها به طور نیاز تغییر داد هر چند که این تغییرات چهارچوب کلی مثال اتاق‌ها و درورودی خروجی، سیستم روشنایی و ابزار فنی چون دزدگیر و تهویه نخواهد کرد. برای انعطاف‌پذیری تالارهای نمایش می‌توان از دیوار یا پانل‌های سبک که در یکدیگر قفل می‌شود استفاده کرد چه در موزه از پانل‌های موقت و متحرک و چه از پانل‌های ثابت استفاده شود تالارهای نمایش باید به نحوی ساخته شود که بازدیدکنندگان بتوانند در آنها به راحتی گردش نماید و اشیاء را از همه جوانب تماشا کنند. درهای ورودی نباید متعدد باشد و همچنین چندین تالار نباید به موازات یکدیگر ساخته شود زیرا در این صورت امکان راه برای بازدیدکننده زیاد می‌شود.
نمایش آثار در فضاهای باز و فضای بند موزه
موزه هایی که دارای فضاهای باز و بند کلفی هستند می‌توانند مجموعه را در فضای آزاد ارایه کنند و سبب دعوت افراد خارج موزه به داخل آن شود در موزه آبگینه تهران با نصب دو ویترین مدور در ۲ طرف بند در ورودی اشیاء در معرض دید رهگذران می‌باشد. در محوطه موزه حیات‌وحش دارآباد با قرار گرفتن قفس جانواران زنده در فضای آزاد ارتباط مجموعه جانواران با طبیعت برابر شده است.
تالار ورودی
درهای موزه باید به حدی باشد که م
حافظ و کنترل آنها برای نگهبانان آسان و میسر باشد وضع مطلوب آن است که موزه فقط یک در ورودی عمومی اصلی وسیع داشته باشد و توسط چراغ و با علامت‌های دیگر کاملاً مشخص باشد این در باید در سرسرا و یا اتاق ورودی موزه منتهی می‌شود در این اتاق یا سرسرا بخش فروش بلیط، اطلاعات و فروش انتشارات قرار داد درهای ورودی موزه باید به گونه‌ای باشد که تعداد زیادی از افراد بتوانند در یک لحظه به آسانی از آن عبور کنند، محوطه عمومی نباید آن قدر وسیع باشد که بازدیدکنندگان در آنجا احساس قریبی و گم‌شدن نمایند و از سوی دیگر در عین حال ساختمان موزه باید در برگیرنده جنبه‌های از هنر و تاریخ جامعه باشند.
باید آنقدر وسعت داشته باشد گروه‌های بازدید کننده به راحتی در آنجا گردآمده و آنجا به صورت تالارها نمایش حرکت کنند این مجموعه را نباید از میز و صندلی و دیگر وسایل انباشته کرد فقط چند صندلی و یا نیمکت کافی است.
نور در تالارهای نمایش
نور در تالارهای نمایش دو گونه است طبیعی و مصنوعی.
الف) نور طبیعی: یکی از ابزارهای اصلی و فعالیت موزه‌ها به شمار می‌آید جهت صرف جلودر نیروی برق بدیعی است که باید ساختمان تالارهای نمایش و کلیه قسمت‌های یک موزه‌ها به شمار می‌آید و جهت صرف جلوی در نیروی برق بتوان بیشترین استفاده کرد.
همچنین در ساختمانی که به مناسبت شرایط آن تالار را باید با نور سقفی باید روشن کرد می‌توان از مصالح ثابت یا باز شونده استفاده کرد و باید آنها را در سطحی نصب نمود که بازدیدکنندگان بتوانند از آن بیرون موزه را نگاه کنند.
ب) نور الکتریکی: برای روشنایی موزه نور طبیعی به تنهایی کافی نیست و باید از برق کمک گرفت یک چراغ ثابت و پرقدرت در سقف هر تالار ضروری است.
به علت انعطاف‌پذیری تالار به دلیل استفاده از پانل‌ها، ویترین‌ها و …. سیستم نور نیز باید کاملاً انعطاف‌پذیر باشد.
چراغ‌های کوچک درون ویترین‌ها در چراغ متمرکز بر روی اشیاء به منظور روشن نمودن بیشتر اشیاء مورد نیاز است. هر یک از این چراغ باید دارای کلید مستقل باشد بهتر است از چراغ‌های مهتابی در تمامی سقف‌های موزه باشد. قسمت‌های خارجی، سالن سخنرانی و زیرزمین استفاده کرد زیرا مصرف برق آن کم و مقرون به صرفه است.
دیوارها و سقف‌پوش تالارها
رنگ و جنس دیوارها و کفپوش‌ها در موزه‌ها بسیار اهمیت دارد در گذشته رنگ سفید را برای دیوارها انتخاب می‌کردند زیرا معتقد بودند که در برابر رنگ سفید اشیاء ماهیت خود را بهتر نشان می‌دهند ولی امروزه عقیده دارند در برابر رنگ سفید آثار تیره‌تر جلوه می‌کنند برای مقابله با یکنواختی دیوارها می‌توان از رنگ‌های کم‌رنگ‌تر در نقاشی استفاده کرد و دیواری را که نور مستقیم به آن می‌تابد اندکی پررنگ‌تر نمود. انتخاب کفپوش مناسب نیز از نکات قابل توجه در معماری موزه است زیرا بازدید کننده در حال حرکت است و پوشش زمین می‌توان در خسته‌شدن یا اشتیاق او به ادامه بازدید مؤثر باشد. کفپوش نیز مانند سایر مواردی که در ساختمان موزه به کار می‌رود باید با شرایط اقلیمی سازگار باشد.
مراکز جانبی موزه
تالارها، نمایش موقت و سخنرانی
این تالارها امروزه از الزامات موزه‌های جدید می‌باشد و باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف) در نزدیکی در ورودی موزه باشد.
ب) از نظر تجهیزات ایمنی کاملاً مجهز باشد.
وسعت این تالارها نباید چنان باشد که برای منظورهای مختلف نتوان از آنها استفاده کرد و همانند تالارهای داخلی باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتوان آنها را برحسب احتیاجات تغییر داد.
کتابخانه و مرکز اسناد
ابعاد آن بستگی

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *