دانلود پایان نامه

این پارادوکس امکان‌پذیر است؟
باید گفت چنانچه تفکری را که هر دوقطبی را تنها در حالت تضاد شناسایی می‌کند رها کنیم و شیوه‌های دلالت واژه‌های “حضور”۲ و “غیاب” بر وضعیت “حضور” یا “غیاب” را گرفتار منش اثباتگرایانه ی ارجاعی و مصداقی نکنیم، به راحتی گره اولیه ی عبارت “کارکردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین” باز خواهد شد. به این مبحث بازخواهیم گشت تا نشان دهیم که غیاب وضعیتی از جنس حضور است و تلاش خواهیم کرد ثابت کنیم که نه تنها در نظام زبانی دو واژه ی مذکور وابسته های معنایی یکدیگر هستند، بلکه در سینما و تلویزیون نیز حضور و غیاب میتوانند همچون تار و پود بسیاری از کنش ها دست به عمل بزنند. قسمت اول، یعنی وابستگی واژگانی، بر فرض های اولیه ی دانش زبانشناسی تکیه خواهد داشت. قسمت دوم نیز در صورتی که بتواند کنش ها و عناصر تئاتری را در وضعیت وابستگی غیاب و حضور بررسی کند، در بسیاری از زمینه های دیگر نیز قابل تبیین و مثلاً در بسیاری از کنش های جمعی قابل بررسی خواهد بود که ما تنها یکی از آنها را که به طور مستقیم به سینما و تلویزیون مربوط می شود در فصل نهایی بررسی خواهیم کرد.
به‌هرحال آنچه به‌احتمال در این عبارت محل مناقشه‌ی اولیه خواهد بود و لازم است حدود آن برای انجام بحث‌های بعدی روشن باشد بدون شک فقط واژه‌ی غیاب است.
غیاب “نبود” نیست. فرهنگ معین در مقابل واژه‌ی نبود نوشته است “نابودن، نیستی، عدم”. نبود، نیستی و عدم اگرچه در تقابل با بودن معنا می‌یابند، اصولاً لزوم بودن را یادآوری نمی‌کنند. عدم بر وجود دلالت نمی‌کند بلکه بالکل آن را نفی می‌کند و بررسی رابطه‌ی بودن با نبودن فضایی بی‌نهایت انتزاعی را در مباحث به وجود خواهد آورد. در ضمن مفهوم دقیقی که در سینما و تلویزیون ارزش بررسی دارد بیشتر حضور است تا بودن و نبودن. عدم، قابلیت برقراری رابطه‌ی تقابلی مکمل را با حضور به نحو کاملی ندارد. تفاوت آشکاری میان “حضوروغیاب” با “بودن و نبودن” هست. اگرچه بسته به بافت زمینه‌ی کاربرد و موقعیت گفتار ممکن است عدم، تقابل مورد نظر را ایجاد کند و بر آنچه باید باشد اما نیست دلالت کند، اما دلالت‌های دیگری نیز دارد که غیاب فاقد آن‌هاست و از حوزه‌ی مورد بحث ما خارج‌اند. حال‌آنکه غیاب همواره به چیزی اشاره می‌کند که انتظار بودنش هست، اما خودش نیست. در یک مثال ساده می‌توان این تفاوت را پررنگ کرد: در یک کلاس درس بیشترآدم‌های دنیا نیستند، اما غایب هم به شمار نمی‌روند. تنها کسانی غایب به شمار می‌روند که در لیست حضور و غیاب انتظار می‌رفته در کلاس باشند. از این رومی توانیم بگوییم غایب کسی یا چیزی است که باید می‌بود. اگر مصداق و ارجاع مادی را از این میان حذف کنیم و فقط غیاب را در وضعیت زبانی بررسی کنیم خواهیم گفت: آنچه در عدم است، نیست؛ و آنچه در غیاب است، هست. پس غیاب بر نیستی دلالت نمی‌کند. اتفاقاً برعکس در قیاس با نبود و عدم، غیاب به هستی اشاره می‌کند.
غیاب، فِقدان هم نیست. فِقدان بیش از مترادف‌های دیگر به غیاب نزدیک است، زیرا خصلت بی‌منتهایواژه‌ی “نبودن” را ندارد. فقدان نیز همچون غیاب به آن چیزی اشاره می‌کند که انتظار وجودش هست، ولی خودش نیست. اما فِقدان دارای بار معنایی منفی است و واژه‌یبی‌طرفی به شمار نمی‌رود. فِقدان لزوماً به‌نوعی کمبود اشاره می‌کند. اما غیاب اگرچه متکی بر انتظار حضور است حاضر نبودن را لزوماً یک کمبود تلقی نمی‌کند.

فیلمنامه۳: واژه سناریو از ریشه لاتین “سناریوم۴” برآمده است، به معنای فضای صحنه‌ای در تئاتر. تاریخچه به‌کارگیری این واژه نشان می‌دهد که این واژه ابتدا به دکور و سازماندهی آن بر روی صحنه برحسب حرکت بازیگران اشاره داشت و سپس در مقابل مجموعه مشخصه‌های موقعیتی و رفتاری بازیگران در “کمدیا دلارته” به کار می‌رود (سناریو در کمدی‌های سنتی ایتالیا برابر است با نمایشنامه)، متنی که کارگردان تئاتر مبتنی بر نمایشنامه برای اجرا و کار با بازیگران آماده می‌کند، طرح اولیه رمان، شکل نوشتاری قصه در سینما برای ساختن فیلم از دیگر معانی سناریو هستند. (وانوا، ۱۳۷۹: ۲۹۹).
“امروزه واژه “سناریو” طیف گسترده‌ای از کاربرد را در زمینه‌های گوناگون به خود اختصاص داده، اما بحث انگیزترین کاربرد آن همانا از آن سینماست و عموماً هم هرگاه از این واژه در زمینه‌ای دیگر ـ به‌غیراز زمینه‌های نمایشی ـ به کار گرفته می‌شود، به تعبیری کنایی ساخت و پرداخت‌های نمایشی برحسب یک طرح از پیش طراحی شده مورد نظر است. و اما -به غیر از زمینه‌های نمایشی ـ واژه “سناریو” را نخستین بار، در میانه سال‌های دهه ۶۰، دکتر اریک برن در زمینه تجزیه و تحلیلهای روانی به منظور نام گذاری زنجیره‌های تکرار شونده در پی رفته‌ای رفتاری در نزد برخی از موردهای روان پریش به کار برد. در همین سال‌ها، مورنو۵، مؤسس یا مخترع “پسیکودرام۶” (درام روانی) با بهره‌گیری از برخی از جنبه‌های هنر نمایش نظام روان درمانی به سوی نمایش سوق داد و او نیز واژه سناریو را در این عرصه به کاربرد. اما پس از برن، واژه سناریو (یا فیلمنامه) در بسیاری از عرصه‌ها ازجمله: جامعه‌شناسی، تاریخ‌نگاری، اقتصاد، علوم سیاسی و سیاست، تبلیغات، فن پیش‌بینی‌های رویدادهای اجتماعی ـ سیاسی، علوم تجربی و مانند اینها به کار برده شده و می‌شود. در واقع تمامی این زمینه‌ها، به‌کارگیری این واژه رجوعی است به زنجیره پی رفتی باانگیزه قبلی که در ادامه آن اعمالی برای مح
قق داشتن آن لازم می‌آید، این زنجیره ممکن است حقیقی باشد یا تخیلی رخ‌داده باشد یا فرضی انگاشته شود، اما در همه احوال از مشخصه‌ای نظری، طراحی شده، خلاصه شده، از پیش آماده شده بر حسب نیاز درک و شناخت عمل یا اعمال بعدی برخوردار است. در یک کلام الگویی است برای بازآفرینی واقعیت به کار میبرد… اما فراتر از این یا به رغم این تعاریف، فیلمنامه در سینما با افراد و با جوامع روابطی برقرار میکند که ارزش بررسی دقیق و عمیق را داراست” (وانوا، ۱۳۷۹: ۲۹۹ـ۳۰۰). در مجموع فیلمنامه را میتوان اینگونه تعریف کرد:
فیلمنامه نوشته ایست که واقعه یا رویدادی را با استفاده از عناصر دیداری ، شنیداری ، گفتاری و رفتاری چه در قالب داستانی و چه غیرداستانی به شکلی موجز و نمایشی روایت می‌کند.

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

۲ـ۱ بررسی تحقیقات پیشین
آثار و پژوهش‌های متنوعی وجود دارند که به مضامین دینی در حوزه‌ی سینما پرداخته‌اند؛ اما در اغلب آن‌هابه‌طور مشخص و انحصاراً، در چگونگی بازنمایی چهره‌ی معصومین (ع) موضوعیت نداشته است. به عبارتی در این آثار، چگونگی روایت‌های دینی مورد پژوهش بوده‌اند و نه نحوه‌ی بازنمایی چهره‌ی بزرگان دینی. از مهم‌ترین این آثار و پژوهش‌هامی‌توان به عناوینی از متون منتشر شده‌ی خارجی و نیز داخلی اشاره داشت.
۱٫ کتاب مسیح هالیوود۷،نوشته‌یآدِلِه رینهارتز، در سال ۲۰۰۷٫ نویسنده‌ی کتاب اشاره دارد که اغلب فیلم‌سازان در خصوص فیلم‌هایی که درباره‌ی زندگی حضرت مسیح (ع) ساخته‌اند، این ادعا را صریحاً طرح کرده‌اند که پایبند به تاریخ بوده‌اند و از متون، عناوین و روایت‌های تاریخی بهره گرفته‌اند. علی‌رغم این ادعاها، فیلم‌های مربوط به زندگی حضرت مسیح (ع) به‌ناچار از عناصر غیر تاریخی بهره گرفته است. در همه‌ی این فیلم‌ها، صحنه‌ها یا دیالوگ‌هایی وجود دارند که در منابع اولیه همچون انجیل‌ها دیده نمی‌شوند، مانند بسیاری از صحبت‌های حضرت عیسی (ع) در این فیلم‌ها با مادر و حواریونش و سخنان رمزآلود و پرهیزگارانهاش. آن‌ها همچنین شخصیت‌هایی خیالی را خلق کرده‌اند همچون “زیراه۸” در فیلم مسیح ناصریه‌ی۹ ی فرانکو زیفرلی۱۰ که طراحی و هدایت به صلیب کشیده شدن مسیح (ع) را به عهده داشت. برخی از این فیلم ها، داستان هایی فرعی دارند که در منابع قدیم دیده نمیشوند. برای مثال، در فیلم شاه شاهان، بین یهودا و باراباس، پیوندی نزدیک دیده می شود و این دو، در زمره ی رهبران گروهی یهودی قرار داده شدهاند که به دنبال استفاده از محبوبیت مسیح برای شورش هستند (Rainhartz, 20077: 4).
از نکاتی که در این کتاب بر آن تأکید شده، این است که فیلم‌های مربوط به حضرت مسیح (ع)، از جهت استفاده از گذشته و تاریخ به‌عنوان ابزار بازتولید پیام‌هایی امروزی، بسیار قابل‌توجه‌اند و البته این موضوع، ویژگی همه‌یفیلم‌های تاریخی دانسته می‌شود.
۲٫ کتاب مسیح، انجیل‌ها و تصویرپردازی سینمایی،نوشته‌ی جفری ال استیلی و ریچارد والش که در سال ۲۰۰۷۱۱ چاپ شده است. هر فصل از این کتاب، بخش مختصری از گفتگوی فیلم‌های مربوط به حضرت مسیح (ع) را ذکر کرده و درباره‌ی ژانر، فضای فرهنگی و انجیل‌های استفاده شده در فیلم بحث کرده است.
۳٫ کتاب مسیح در فیلم‌های سینمایی: راهنمای ۱۰۰ سال نخست،نوشته‌ی بارنز تاتوم در سال ۲۰۰۴۱۲ است. تاتوم در این کتاب، به فیلم‌های مسیح (ع)، رویکردی تاریخی ـ انتقادی دارد و تلاش کرده است اطلاعات زمینه‌ایدرباره‌ی ساخت هر فیلم و نیز نحوه‌یاستفاده‌ی هر فیلم از مطالب انجیل را ارائه کند. به‌علاوهواکنش‌های مردم، منتقدان و گروه‌های دینی به فیلم‌ها را تشریح کند.
۴٫ کتاب منجی بر پرده‌ینقره‌ای،نوشته‌ی گوئمیک دبورا، در سال ۱۹۹۹۱۳٫ این کتاب که توسط ریچاد سی، استن، کلایتون اِن. جفورد و گوئریک دبونا نوشته شده،درباره‌ی فضای فرهنگی و تاریخی هر فیلم ساخته شده درباره‌ی حضرت مسیح (ع) و اینکه هر فیلم، چه میزان با مستندات تاریخی ذکر شده در انجیل‌ها مطابقت دارد، بحث می‌کند. بخشی از هر فصل به جنبه‌های فنی فیلم‌ها مانند نحوه‌ی حرکت دوربین، نور و تدوین فیلم‌ها اختصاص یافته است.
۵٫ کتاب خواندن اناجیل در تاریکی،نوشته‌ی ریچارد والش، در سال ۲۰۰۳۱۴٫ ریچارد والش نویسنده‌ی این کتاب نیز به فیلم‌های مربوط به حضرت مسیح (ع) به‌عنوان تولیداتی فرهنگی و بازنمایی ایدئولوژیک درباره‌ی مسیح (ع) نگاهی دارد.
۶٫ مقاله‌ی”منجی سینمایی: فیلم‌های مسیح و ادبیات مربوطه”، نوشته جان رینی، در سال ۲۰۱۰۱۵٫ این مقاله ضمن اینکه مروری بر مهم‌ترینفیلم‌های سینمایی ساخته‌شده در سینمای کشورهای غربی درباره‌ی حضرت مسیح (ع) از ابتدای تولد سینما تا اوایل قرن ۲۱ دارد، تلاش کرده است دسته‌بندی نسبتاً جامعی از فیلم‌های مربوط به حضرت مسیح (ع) ارائه کند. ازجملهفیلم‌های موزیکال، فیلم‌های ساخته شده بر اساس یک انجیل، فیلم‌های رئالیستی ـ تاریخی و… .
۷٫ کتاب محمد رسول‌الله و مبارزان مسلمان بر پرده‌ی سینما،نوشته‌ی ابوالحسن علوی طباطبایی، در سال ۱۳۸۷٫ این کتاب به بررسی پیشینه‌ی ساحت فیلم‌های محمد رسول‌الله، شیر صحرا (عمر مختار)، فیلم مستند محمد: میراث یک پیامبر، انیمیشن محمد: آخرین پیامبر، فیلم الناصر صلاح‌الدین (ساخته‌ی یوسف شاهین درباره‌یصلاح‌الدین ایوبی)، مالکوم ایکس (مبارز
مسلمان آمریکایی) و فیلم مختومقلی درباره‌ی شاعر و روحانی مشهور ترکمن (ساخته‌ی وایسلی کارلیوف) پرداخته است.
نویسنده در بررسی فیلم الرساله یا محمد رسول‌الله، اطلاعات جالب توجهی از پیشینه‌ی ساخت و نیز مشکلات و مسائلی که مصطفی عقاد در ساخت فیلم با آن‌ها مواجه بوده، به‌ویژه در خصوص مخالفت‌هایی که از سوی علمای کشورهای اسلامی و دولت‌های این کشورها صورت گرفت، ارائه داده است.
نگارنده در نقد فیلم محمد رسول‌الله، این فیلم را مطرح کننده‌ی بخشی از تاریخ اسلام می‌داند که نمی‌تواند از زندگی پیامبر (ص) و از طریق ارتباطش با خداوند به بیانی اسطوره‌ای برسد. “فیلم، گاهی با توسل جستن به روایت غیرتاریخی، جنبه‌ایافسانه‌ای پیدا می‌کند و عوامل اجتماعی در آن نادیده گرفته می‌شود. فیلم، بخش‌های مهمی از زندگی پیامبر (ص) مانند بعثت، فتح مکه، غزوه‌های احد، بدر و… را دربرمی گیرد. در مقایسه‌ی این فیلم با سایر فیلم‌های مذهبی جهان متوجه می‌شویم که غالباً آن فیلم‌ها سعی دارند از طریق روایت زندگی پیامبر (ص) و از طریق ارتباطی که این پیامبران با خداداشته‌اند، به بیانیت اسطوره ای دست یابند که بهترین نمونه ی آن فیلم شاه شاهان۱۶ (نکلاس ری۱۷ ـ ۱۹۶۱) محسوب میشود. فیلم محمد رسول الله به دلیل ممنوعیت تصویرگری معصومان در اسلام، محمد (ص) را به عنوان قهرمان اصلی در اختیار نداشته و در نتیجه نمی توانسته از طریق ارتباط او با خداوند به زیبایی های فیلمی اسطوره ای دست یابد” (علوی طباطبایی، ۱۳۸۷: ۶۸).
۸٫ مقاله‌یتاریخ مقدس، نوشته‌ی سید حمید میرخندان، در سال ۱۳۸۲ است. این مقاله در کتاب مطالعات دینی فیلم به نوشته‌ی خود میرخندان، توسط فارابی چاپ شده است. مشکات در این مقاله، ابتدا به توضیح مفهوم تاریخ مقدس می‌پردازد و سپس درباره‌ی چهار مقوله‌ی تحقیق، تخیل، رویکرد و دیدگاه کلامی بحث می‌کند.
در مورد بحث غیاب نیز پیش از این نظریه‌پردازان ساختارگرا و پساساختگرا درباره‌ی امر کلی “غیاب” در زمینه‌یزبان‌شناسی، تقابل نوشتار و گفتار، و نیز روایت شناسی سخن گفته‌اند که برخی از این بحث‌ها به فارسی نیز ترجمه شده است. اما به نظر می‌رسد پیش از این “غیاب در پرداختن به زندگی معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه” موضوع پژوهشی علمی نبوده است. بنابراین هنوز جای اثری که این مهم را با نگرشی پژوهشی علمی مورد بازخوانی قرار دهد خالی به نظر می‌رسد.
۹٫ پژوهشی نزدیک به موضوع ما، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر، دانشکده سینما تئاتر که ایثار ابومحبوب نوشته است تحت عنوان: بررسی کارکردهای غیاب در اجرای تئاتر” ۱۳۸۹ به راهنمایی دکتر فرزان سجودی. در این پژوهش ایثار ابومحبوب بر اهمیت غیاب، هم به‌عنوان عنصری تکنیکی و هم به‌عنوان رویکردی سبک‌شناختی تأکید و کارکردهای دلالتی غیاب را بر صحنه تبیین می‌کند. ابومحبوب در ادامه به بررسی رویکردهایی در تئاتر قرن بیستم می‌پردازد که با به غیاب راندن نظری و عملی برخی عناصر اجرا، تمایل خود را به حذف عناصر تئاتر برای پیرایش آن، نشان داده‌اند. همچنین به امکان دیگر غیاب در اجرای تئاتر می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که غیاب موجب می‌شود که اجرای تئاتر را در وضعیتی ایستا تصور کنیم و امکان بررسی غیاب را در هر یک از عناصر اجرا مثل نور، حرکت، صدا و غیره مرور کنیم و بشناسیم.
۱۰٫ مقاله‌ی”راهکارهای بیان غیاب: بررسی موردی فیلم روسری آبی” که در کتاب نشانه‌شناسی: نظریه و عمل به قلم دکتر فرزان سجودی آمده است همین رویکرد را در بررسی موردی خود به کار انداخته است. سجودی در این مقاله با رویکرد نشانه‌شناسی به غیاب اجباری و

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *