مجموعه تست های جمعیت شناسی – رشته علوم اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد) تست های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی همراه با جواب های کاملا” تشریحی گروه علوم انسانی– رشته علوم اجتماعی – قسمت جمعیت شناسی

ادامه مطلب

پاسخ نامه تست های جمعيت شناسي ايران    سوالهای این قسمت در این پست درج شده بود   مجموعه تست های جمعیت شناسی – رشته علوم اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد) تست های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی همراه با پاسخ های کاملا” تشریحی گروه علوم انسانی– رشته علوم اجتماعی – قسمت جمعیت شناسی

ادامه مطلب

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 5 با پاسخ های کاملا” تشریحی تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش 20 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود  

ادامه مطلب

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 4 با پاسخ های کاملا” تشریحی تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش 20 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

ادامه مطلب

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش – مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 3 با پاسخ های کاملا” تشریحی تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش 20 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

ادامه مطلب

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش – مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 2 با پاسخ های کاملا” تشریحی تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش 30 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

ادامه مطلب

تست های ارشد سنجش و دانش – روانشناسی – علم النفس – قسمت 1 با پاسخ های کاملا” تشریحی بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

ادامه مطلب

از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش دانلود رایگان تست های درس الکترونیک رشته مهندسی برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات درس الکترونیک رشته مهندسی برق  با پاسخ تشریحی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانلود رایگان جزوات سنجش و دانش برای دیدن سوالات و پاسخ […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست های درس  سیستم عامل-  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات سیستم عامل با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس سیستم […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست های درس  مهندسی نرم افزار –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات مهندسی نرم افزار با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست […]

ادامه مطلب