پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی درباره سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه : دفتر شعرت را زیر تابش کهکشان ِ bochum باز کن.   (سپیده پارسی ،میرزاآقا عسگری، ‌صص ۱۱۶و۱۱۷) در این شعر اسماعیل خویی هم لغاتی از زبان ایتالیایی کنار […]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه :   عباس صفاری: احتمال و بی صبری(عباس صفاری،دوربین قدیمی، ص ۵۴)/ آب و آتش(همان، ص ۶۵)/ برو و برگرد (همان، ص ۳۶)   گراناز موسوی: راست و […]

پایان نامه ارشد درباره سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه :   ۲-۱-۱-۲ -۵ تقابل می توان از تقابل برای برجسته سازی زبان، بسیار کمک گرفت. هرچه شاعر کلمات متقابل جدیدتری وارد دایره تقابل کند از موفقیت بیشتری […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه :     نتیجه: تضمین علاوه بر اینکه مهارت شاعر را در خوش نشاندن بیت یا بند شاعر دیگر در اثرش نشان می دهد ؛ دستمایه های ذهنی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه :   تضمین از ناصرخسرو: ” زیرا نیک نظر کرد پر خویش در آن دید            گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست”   “آن […]

پایان نامه ارشد درباره بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه : بخشی از محفوظات ذهنی عباس صفاری نیز در این موارد و اشخاص، اختصار                می گردد: مادونا، پیکاسو، امیلی برونته ، استفن کینگ، چارلز برونسون، ماریا ترزا، لئونارد […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه : “رود خشک/ از ماهی گذشت/ و دریا/ تنها در یاد گوش ماهیان ماند” ( همان، ص ۹) اینجا نیز گوش ماهیان را هم می توان گوشِ ماهیان […]

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه : “نگاهت داغ/ بوسه هایت داغ داغ/ آغوشت داغ داغ داغ/ دروغ هایت اما از همه داغ تر !/ چقدر سرد می باشد هوا پسر!” (زیبا کرباسی ،جیز، […]

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه :   “ای گل ، از رستن چه می خواهی؟/ باش و در خود باش و پنهان باش/ تا که خود چشم جهان باشی/ بی نیاز از چشمداران […]

پایان نامه ارشد با موضوع سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر  تکه ای از متن پایان نامه : و باز نگاه ،/ نگاه،/ نگاه،/ که با حسرت / از لابه لای گیسو و تن و .. و انگشتان دست و پایم/ می گذرندٍٍ؛ / … […]