ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تکه ای از متن پایان نامه : پولوتارک ” کتابخانه لوکولوس [۱] ، ۵۷ تا ۱۱۴ قبل از میلاد ، معروف ترین کتابخانه ی آن دوران بود . از دیگر کتابخانه ها در این دوران ، می توان به کتابخانه اکتابیان […]

پایان نامه ارشد ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تکه ای از متن پایان نامه : : کتابخانه های قرون باستان ( قبل از میلاد مسیح تا ۵۰۰ میلادی ) :  در بین النهرین و هلال حاصلخیز [۱] مکان مناسبی بود برای تمدن های باستان که با شکل گیری آنها […]

دانلود پایان نامه ارشد ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تکه ای از متن پایان نامه : ۲-۱ :  تعریف کتابخانه . واژه کتابخانه ترکیبی اضافه می باشد از دو کلمه ی عربی و فارسی کتاب + خانه ؛ کتاب واژه ای می باشد عربی و به معنای نوشتن چیزی مکتوب […]

پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تکه ای از متن پایان نامه : ۳ : مطالعه نیروی انسانی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج . ۴ : مطالعه مجموعه ی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج . ۵ : مطالعه سازمان […]

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تکه ای از متن پایان نامه : ملاک ارزیابی و سنجش میزان هویت و کارآیی علمی – آموزشی آن دانشگاه دانست . لذا دانشگاهی با هویت و کارآیی علمی – آموزشی بالا ، بایستی دارای کتابخانه های مجهز و با کیفیت […]

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تکه ای از متن پایان نامه : اطلاعات همه  اندیشه ها ، داده های واقعی ، آثار علمی و تخیلی می باشد که  به هر شکل  مبادله ، ثبت ، ضبط و منتشر می گردد . در دنیای امروز ، هیچ […]