نمونه سوالات ارشد روانشناسی

تست های ارشد سنجش و دانش – روانشناسی – علم النفس – قسمت 1

تست های ارشد سنجش و دانش – روانشناسی – علم النفس – قسمت 1 با پاسخ های کاملا” تشریحی بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد برق

آزمون های سنجش و دانش- تست های الکترونیک رشته برق

از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش دانلود رایگان تست های درس الکترونیک رشته مهندسی برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات درس الکترونیک رشته مهندسی برق  با پاسخ تشریحی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانلود رایگان جزوات سنجش و دانش برای دیدن سوالات و پاسخ […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

نمونه سوالات سیستم عامل با پاسخ تشریحی– رشته کامپیوتر IT

دانلود رایگان تست های درس  سیستم عامل-  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات سیستم عامل با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس سیستم […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار با پاسخ تشریحی– رشته کامپیوتر IT

دانلود رایگان تست های درس  مهندسی نرم افزار –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات مهندسی نرم افزار با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

سوالات ارشد اصول طراحی پایگاه داده ها با پاسخ تشریحی– رشته کامپیوتر IT

دانلود رایگان تست های درس  اصول طراحی پایگاه داده ها –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات اصول طراحی پایگاه داده ها  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

سوالات ارشد اصول و مبانی مدیریت با پاسخ تشریحی– رشته کامپیوتر IT

دانلود رایگان تست  اصول و مبانی مدیریت  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

تست های ارشد معماری کامپیوتر با پاسخ تشریحی – رشته کامپیوتر IT

دانلود رایگان تست  معماری کامپیوتر  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات معماری کامپیوتر با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس معماری کامپیوتر  با پاسخ […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

تست های ارشد هوش مصنوعی با پاسخ تشریحی – رشته کامپیوتر IT

دانلود رایگان تست  هوش مصنوعی  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات هوش مصنوعی با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس هوش مصنوعی  با […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

تست های ارشد مدار الکتریکی 1 و 2 با پاسخ تشریحی – رشته برق

دانلود رایگان تست  مدار الکتریکی 1 و 2 – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات مدار الکتریکی 1 و 2 با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد درس مدار الکتریکی 1 و […]

نمونه سوال کارشناسی ارشد

تست های ارشد زبان انگلیسی با پاسخ تشریحی – رشته برق

دانلود رایگان تست زبان انگلیسی – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات زبان   با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد درس زبان با پاسخ تشریحی – رشته برق – سنجش و دانش […]