تست های ارشد سنجش و دانش – روانشناسی – علم النفس – قسمت 1 با پاسخ های کاملا” تشریحی بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

ادامه مطلب

از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش دانلود رایگان تست های درس الکترونیک رشته مهندسی برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات درس الکترونیک رشته مهندسی برق  با پاسخ تشریحی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانلود رایگان جزوات سنجش و دانش برای دیدن سوالات و پاسخ […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست های درس  سیستم عامل-  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات سیستم عامل با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس سیستم […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست های درس  مهندسی نرم افزار –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات مهندسی نرم افزار با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست های درس  اصول طراحی پایگاه داده ها –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات اصول طراحی پایگاه داده ها  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  اصول و مبانی مدیریت  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  معماری کامپیوتر  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات معماری کامپیوتر با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس معماری کامپیوتر  با پاسخ […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  هوش مصنوعی  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات هوش مصنوعی با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس هوش مصنوعی  با […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  مدار الکتریکی 1 و 2 – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات مدار الکتریکی 1 و 2 با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد درس مدار الکتریکی 1 و […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست زبان انگلیسی – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات زبان   با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد درس زبان با پاسخ تشریحی – رشته برق – سنجش و دانش […]

ادامه مطلب