دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

خود را در قبال مسأله توسعه نیافتگی اولین دهه توسعه برای این کشورها اعلام نمود و هدف از نامگذاری این دهه را دستیابی این کشورها به رشد سالانه ۶ درصد اعلام نمود.

در این تعریف از توسعه و همچنین در برنامه ریزی­های مبتنی بر این تعریف، به مسائلی نظیر فقر، بیکاری و دیگر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی در این کشورها توجه  نمی گردید. پس هرچند بعضی از کشورها به آن میزان رشد مورد نظر سازمان ملل دست یافتند، اما این گونه مسائل اجتماعی و اقتصادی در این کشورها نه تنها بهبود چندانی نیافت، در بعضی موارد وخیم تر نیز گردید.

۲-۲-۴-۲- دادلی سیرز:

روشن گردید که یکسان انگاشتن توسعه با رشد اقتصادی چندان درست نیست. پس هم صاحبنظران و هم برنامه­ریزان کوشش کردند تعریف و مشخصات وسیع تری را برای توسعه در نظیر گیرند. بر این اساس، بهبود مشخصاتی نظیرکاهش فقر و نابرابری در مفهوم توسعه گنجانده گردید. دادلی سیرز معتقد بود برای اثبات توسعه در یک کشور بایستی دید در کنار افزایش درآمد سرانه، آیا فقر، بیکاری و تعریفی از توسعه کامل نیست؛ مگر این که مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. توسعه به خصوص بدون در نظر داشتن بعد فرهنگی آن، نابودی را در پی دارد؛ چنان که یونسکو نیز در تعریف توسعه به بعد توسعه یا پذیرش تأثیر محوری فرهنگ در فرایندهای توسعه تأکید داشته مساله توسعه    را بایستی با پذیرش تأثیر فرهگ مورد توجه   قرار داد (پهلوان، ۱۳۸۵: ۱۲۹).

 

۲-۲-۵- توسعه شهری:

طی چند دهه اخیر، به ویژه از ۱۹۹۰ میلادی تاکنون پارادایم و سرمشق جدیدی از مدیریت شهری مورد توجه فزاینده سازمانهای بین المللی، حکومتهای محلی (شهرداری ها) مقامات محلی (شوراهای شهر) و شهروندان قرار گرفته می باشد که در این پارادایم تأثیر و کارکردهای شهری جدیدتری برای دخالت دادن نظام مدیریت شهری (شهرداری ها و شوراهای شهر) و شهروندان در «برنامه ریزی»، «سیاستگذاری»، «نظارت و هدایت» درست و منطقی زندگی شهری در نظر گرفته شده می باشد. به طور کلی، مدیریت شهری مبتنی بر دو پروژه اصلی می باشد که عبارتند از:

  • پروژه توسعه شهری

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید