دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

گاهی به خود اسناد قرارداد مقاطعه نیز پیمان اطلاق می­گردد. به هرحال، پیمان­ها مانند عقود غیرمعین هستند که مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می­باشند. نظربه وجود تشریفات خاص، می­بایست این قرارداد را یک قرارداد تشریفاتی دانست. از طرفی از آنجا که همه شروط قراردادی مطابق نمونه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی تهیه شده و پیمانکار حق تغییر آن را ندارد، لذا می­توان آن را نوعی قرارداد الحاقی دانست. بدین معنا که پیمانکار فقط می­تواند در خصوص پیوستن یا عدم پیوستن به این قرارداد مذاکره کند و نمی­تواند خواهان تغییر برخی مفاد قرارداد گردد. پیمان در ذات خود عقدی می باشد اگر چه رویه عملی چنین لزومی را احساس می­کند ولی به­نظر می­رسد منع موجود در اصل ۱۳۹  قانون اساسی مبتنی بر نگرانی از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی باشد، فلسفه ای که در داوری­های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود می باشد. از همین رو هیچ مبنایی در منوط کردن داوری­های شورای عالی به تصویب هیأت وزیران نمی­توان یافت.

چنانچه شرط داوری در قرارداد اصلی فی­مابین دو طرف ذکر شده باشد، که این روش معمول اکثر قراردادهای پیمانکاری نیز هست، آیا توافق به ارجاع امر به داوری با فسخ قرارداد و یا خاتمه آن از بین می­رود؟ در بعضی از قراردادها تصریح می­گردد که مقررات مربوط به داوری مذکور در قرارداد بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد نیز به اعتبار خود باقی هستند اما در اکثر قراردادها، چنین پیش­بینی صریحی وجود ندارد. در این قبیل موارد به­نظر می­رسد اگر چه رسیدگی به اختلافات از طریق داوری یا غیر آن الزاماً ارتباط مستقیم با فسخ قرارداد ندارد و به­عبارت دیگر طرفین می­توانند در جریان اجرای قرارداد نیز موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند، اما عمدتاً طرح اختلاف در حدی که موضوع به رسیدگی داوری ارجاع گردد بعد از مرحله فسخ قرارداد مطرح می­گردد و لذا نتیجه منطقی این خواهد بود تا حدی اختلاف مربوط راجع به اجرای قرارداد و فسخ آن باشد، داور پیش­بینی شده در قرارداد صلاحیت رسیدگی دارد چه در غیر این­صورت پیش­بینی مقررات داوری علی الاصول در قرارداد تا حدی زیاد بی­معنی می­گردد. مشکل اما در مواردی می باشد که بعد از اتمام کار و حتی ((انقضاء دوره تضمین و آزاد شدن ضمانت­نامه­های پیمانکار)) ایراد مؤخر[۱] در کارها کشف می­گردد (آوانسیان، ۱۳۹۰: ص۵۰).

با در نظر داشتن این­که تعداد قابل توجهی از این نوع قراردادها با دستگاه­های دولتی امضاء و یا بودجه آنها از محل بودجه­های عمرانی تأمین می­گردد، به ناچار مسأله حدود و قابلیت اعمال اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح می­گردد.

 

 

 

 

۱-۱-۱-۱-     ماهیت تحکیم

 در ارتباط با ماهیت تحکیم دو نظریه تحکیم و توکیل ارائه شده می باشد. برخی از اساتید تحکیم را یک اقدام حقوقی می­دانند. دکتر کاتوزیان معتقدند که مراد از اقدام حقوقی در این بحث وکالت می باشد. ایشان مدعی­اند مطابق نظر معروف، قرارداد داوری نوعی وکالت می باشد. زیرا به موجب قرارداد مزبور اشخاص به وکلای خود اختیار می­دهند که درمورد اختلاف آنها داوری کند (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ص ۱۳۶). حال اگر داوری را اقدام حقوقی ناشی از قرارداد بدانیم که نفوذ حکم داوری از باب حاکمیت اراده طرفین قراردادهاست، داوری توکیل خواهد بود ولیکن برخی اساتید معتقدند که بین وکالت و داوری فرق بسیار می باشد و اقدام داور توکیل نیست، زیرا داور وکیل نیست بلکه قوانین موضوعه بنابر مصالحی به اشخاص اجازه داده­اند که دادرس امور خویش را با توافق معین کنند و به­جای مراجعه به دادگاه داوری را بپذیرند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰: ص۴۳۷)،(سلیمانی پور و الهی، ۱۳۹۰: ص۴۰۷) فقهاء نیز همانند حقوقدانان یکی از دو نظریه توکیل یا تحکیم را پذیرفته­اند. صاحب جواهر (ره) اعتقاد دارد: ((در باب انتخاب حکم در شقاق که آیا برگزیدن حکم­ها از باب تحکیم می باشد یا توکیل؟ دو قول می باشد و اظهر و بهتر و بلکه مشهورتر تحکیم می باشد)) (تحکیم به این معنا که

[۱] Latent defect

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید