دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  • آگاه ساختن بازیکنان از تاثیرهای مثبت تماشاگران و شرایط این تاثیرگذاری، و نیز از تاثیرهای منفی تماشاچیان و عواملی که در این تاثیر دخالت دارند؟
  • تمرین دادن بازیکنان در موقعیتها و شرایط وجود حضار یا تماشاگران گوناگون تا از این طریق آنان را به انطباق و سازگاری با انواع مختلف انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران.
  • متقاعد ساختن بازیکنان به پذیرش انتظار اولیه تاثیرات تماشاگران، و سپس قرار دادن آنان در معرض ارزیابیهای لفظی منفی یا غیر منتظره تماشاگران؛
  • برگزاری نشستهایی با ورزشکاران برای بحث و گفتگو درمورد راههای احتمالی بروز اضطراب ناشی از حضور انواع گوناگون تماشاچی، اعم از اضطراب آشکار یا نا آشکار، و راههای مقابله با آن؛
  • و عادت دادن تدریجی ورزشکاران و انطباق آنها با کلیه واکنشها و رفتارهای سست کننده احتمالی از سوی حضار.

کراتی و ونک[۱]  به توضیح و توصیف روشی برای عادت دادن ورزشکاران به تاثیرات منفی برخاسته از توده تماشاچی که در دهه هفتاد در کشورهای اروپای شرقی متداول بود پرداخته اند. در این کشورها تماشاگران از نوارهای کاست که شعارهای تند و تیزی در آنها ضبط شده و از بلندگو پخش می گردید بهره گیری می کردند.

تشویقگران[۲]

غالبا از تماشاچیان، در مقایسه با تشویق کنندگان، با وصف نافعال دانسته می گردد و علتش این می باشد که تشویق کننده نسبت به تماشاگر از پویایی نسبتا بیشتری برخوردار می باشد.

تشویقگران گویایی پدیده مهمی هستند که در جوامع جدید رو به تزاید می باشد. این پدیده بیانگر فعالیتی اجتماعی می باشد که، بویژه در ارتباط با انطباق و اجتماعی شدن و پرورش، ابعاد و تاثیرات خاص خود را دارد، به شرط آن که عوامل تربیتی، جو اجتماعی مناسب و رهبریهای  آگاه و خوش فکر فراهم باشد.

پاسر در کتاب جنون در ورزش میان شور و هیجان تشویقگران ورزش از یک سو، و افزایش انتشارگونه های ثانوی تعامل اجتماعی، مضاعف شدن محرک های بی اثر در بشر، و از هم پاشیدگی و گسست فراگیر اجتماعی که به صورت شناسه زندگی اجتماعی مدرن بویژه در جوامع متمدن در آمده می باشد، از سوی دیگر،

[۱]Cratty & Vanek

[۲] Fans

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید