دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

۵ـ اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت‌نامه خود نوشت یا وصیت‌نامه سری.

 

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی

از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. این جهات را در ذیل شناسایی می‌نماییم:

۱ـ سند رسمی، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی، عدم قدرت اجرایی می باشد.

۲ـ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر می باشد در حالی که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

۳ـ در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح می باشد. در حالی که سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب (تردید و انکار) می باشد.

۴ـ سند رسمی، تابع تشریفاتی می باشد که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی عدم تشریفات می باشد.

۵ـ در سند رسمی، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می‌نمایند.

۶ـ سند رسمی، در صورت مفقود شدن، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن می باشد ولی با گم‌شدن سند عادی نمی‌گردد از رونوشت آن بهره گیری کامل کرد (مدنی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱).

 

۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت

در نصوص قانونی تعریفی از شهادت وجود ندارد. شاید به دلیل وضوح این واژه، لزومی به ارائه تعریفی از آن دیده نشده و صدق معنای عرفی را کافی دیده‌اند. مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی بدون این‌که تعریفی از شهادت بنماید به‌طور فشرده برخی از احکام و آثار آن را ذکر کرده می باشد. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی شهادت را یکی از ادله اثبات دعوی نامیده می باشد. فقها نیز شاید به واسطه وضوح و روشنی تعریفی از شهادت ارائه ننموده‌اند. شهادت به نوعی با حواس پنج‌گانه مرتبط می باشد، گاه بیان آن چیزی می‌باشد که باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی خلاف اماره باشد مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی می باشد مالک آن می‌شناسد، اماره

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید