دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شده که بهتر می باشد در جمعه و در اعیاد مذهبی و در مسجد و با طهارت و رو به قبله انجام گیرد. در مورد تشریفات سوگند در ماده ۱۶ آیین‌نامه اتیان سوگند سال ۱۳۲۱ چنین آمده: «سوگند به‌نام خدای تعالی و صفات مختصه او باشد و دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند کیفیت سوگند را از حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند». مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز اختصاص به سوگند، شرایط و احکام آن دارد.

 

۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی

تحقیق محلی عبارت می باشد از تحصیل اطلاعات اهل محل، درخصوص موضوع اختلاف، و تفاوت آن با استماع شهادت شهود این می باشد که شهادتنتیجه کار حواس شاهد می باشد که مستقیماً دیده و یا شنیده، در حالی که تحقیق محلی متکی به اطلاع غیرمستقیم افراد می باشد که به علت نزدیک بودن با محل موضوع اختلاف به انحاء مختلف مطالبی را دریافت نموده‌اند. در قانون مدنی تحقیق محلی به‌عنوان دلیل شناخته نشده ولی قانون آیین دادرسی مدنی، خصوصیات آن را بیان و طریق رسیدگی آن را نیز قید نموده می باشد. بنابراین اصحاب دعوی می‌توانند به تحقیق محلی یعنی اطلاع اشخاصی که در محل موضوع اختلاف سکونت دارند یا به کار مشغول‌اند استناد نمایند بدون این‌که از قبل آن‌ها را معرفی کنند. تحقیق محلی ممکن می باشد به درخواست طرفین، یا یکی از اصحاب دعوی، و یا به نظر دادگاه باشد، در چنین صورتی دادگاه قرارتحقیق محلی صادر می‌کند. چنین قراری از نوع قرارهای اعدادی می باشد و دادگاه می‌تواند پس از صدور به هر علتی از آن عدول نماید. درخصوص این که دادگاه در تحقیق محلی از چند نفر می‌تواند تحقیق نماید قانون تعیین نکرده می باشد، بستگی به نظر کسی دارد که او تحقیق را انجام می‌دهد. اگر تعداد مطلعین عینی نسبتاً کم باشد اظهارات همه آن‌ها را منعکس می‌نماید و اگر زیاد باشند تا آن‌جا تحقیق می‌کند که بداند تحقیق از بقیه بدون فایده می باشد. تشخیص اعتبار اطلاعات محلی هم منوط به نظر دادگاه می باشد مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آن‌ها واگذار کرده باشند. در این صورت متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند و دادگاه در این مورد باید طبق گفته اشخاص مزبور حکم صادر نماید. هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی می باشد که انجام آن را خواسته و اگر طرفین متقاضی بوده‌اند به عهده آنان می باشد. تحقیق محلی در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌گردد و تنها تفاوت آن با گواهی این می باشد که شاهد آن چه را که با حواس مستقیماً درک کرده بیان می‌کند، در صورتی که اهل محل فقط اطلاعات خود را برای دادرس حکایت می‌کنند، خواه منشأ آن استنباطات و محسوسات خود گواه باشد و یا به‌طور غیرمستقیم از دیگری شنیده باشد. به همین جهت تحقیق محلی به میزان شهادت شهود قدرت ندارد.

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید