دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اقرار صریح، اقراری می باشد که در آن دلالت بدون هیچ شک و تردیدی صورت می‌گیرد و در قالب عبارات خالی از ابهام ادا می‌گردد. دلالت اقرار صریح می‌تواند از نوع مطابقی یا تضمنی باشد. در دلالت حیث نوع دلالت بیان نماییم می‌توانیم بگوییم که اقرار کلی از نوع دلالت مطابقی می باشد، گرچه می‌تواند اقرار کلی به‌صورت ضمنی صورت بپذیرد و در این صورت اقرار از نوع دلالت التزامی خواهد گردید.

۲ـ اقرار جزئی

مقصود از اقرار جزئی، اقراری می باشد که در آن مضمون اخبار، بخش و جزئی از ادعای طرف را در بر می‌گیرد. بنابراین اگر در دادخواست تقدیمی توسط خواهان مبلغ معینی وجه مطالبه شده باشد و خوانده به مدیون بودن خویش نسبت به قسمتی از این وجه اقرار کند مثل این که خواهان، مدعی شده باشد که خوانده ده میلیون ریال از وی قرض گرفته و بازپرداخت نکرده می باشد و خوانده در پاسخ اعلام نماید که یک میلیون ریال قرض گرفته می باشد، این اقرار جزئی قلمداد می‌گردد. در اقرار جزئی، دلالت می‌تواند از نوع مطابقی باشد، مانند مثال فوق که در عبارات به‌کار رفته استقراض یک میلیون ریال ذکر شده و یک میلیون ریال نیز مد نظر مقر بوده ولی همان‌طور که پیش‌تر گفته گردید این اقرار می‌تواند به‌صورت تضمنی و یا التزامی صورت پذیرد.

 

۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه

این تقسیم‌بندی سابقاً از اهمیت بیشتری برخوردار بود چرا که بر اساس قانون سابق اقرار وکیل دادگستری در خارج از دادگاه معتبر نبود و تنها در دادگاه معتبر قلمداد می‌گردید. این در حالی می باشد که، ماده ۲۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد: «اقرار وکیل در اموری که قاطع دعوا می باشد پذیرفته نمی‌گردد اعم از این که اقرار در دادگاه و یا خارج از دادگاه به اقدام آمده باشد». به علاوه زیرا اقرار خارج از دادگاه فقط از طریق شهادت شهود قابل اثبات بود و شهادت شهود نیز تنها در دعاوی خاصی مورد قبول واقع می‌گردید، در خیلی از موارد اقرار خارج از دادگاه قابل اثبات نبود، لیکن با اصلاحات به‌اقدام آمده در قانون مدنی و توسعه اعتبار شهادت مشکل اثبات اقرار خارج از دادگاه از طریق شهادت رفع گردید. بنابراین امروزه تنها فایده تقسیم اقرار، به اقرار در دادگاه و در خارج از دادگاه اختلاف در اثبات این اقرار می باشد. چرا که اقرار در دادگاه مستقیماً دلیل حکم قرار می‌گیرد، در حالی که اقرار خارج از دادگاه با توسل به سایر ادله باید به اثبات برسد.

۱ـ اقرار در دادگاه

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید