دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

 

e

 

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

1- كدام گزينه جزو اهداف سنجش و ارزشيابي در تعليم و تربيت و تربيت بدني نيست؟

1) شناسايي نقاط قوت و ضعف                      2) طبقه‌بندي افراد در گروههاي نامتجانس

3) تعيين معافيت افراد از بعضي تجربيات          4) ايجاد انگيز و رغبت

2- ويژگيهاي مهم يك آزمون خوب كدام است؟

1) روايي و پايائي

2) تدوين متناسب با حجم كتاب و سطح علمي دانش آموزان

3) كتبي و چهار گزينه‌اي باشد

4) دانش آموزان درس خوان بالاترين نمرات را كسب كنند.

3- معني روايي (validity) چيست؟

1) مربوط بودن

2) دقيق بودن

3) تست و آزمون بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه گيري كند نه متغير ديگر

4) گزينه‌ي «1» و «3 »

4- معني اعتبار (Riliability) چيست؟

1) مربوط بودن

2) دقيق بودن

3) تست و آزمون اندازه‌گيري كند آنچه را بايد اندازه‌گيري كند.

4) گزينه ي «1» و «3»

5- كدام گزينه از شرايط يك آزمون معتبر نيست؟

1) ثبات و هماهنگي Consistency      2) پايائي stability

3) قابليت اعتماد و تكرار Repeatability              4) انعطاف پذيري

6- بهترين نوع آزمون براي انقباضهاي isoton كدام است؟

1)آزمون ايستا    2) آزمون پويا  3) آزمونهاي هوازي 4) آزمونهاي غيرهوازي

7- در اندازه گيري قدرت و استقامت عضلاني كدام گزينه از اهميت كمتري برخوردار است.

1) گروه عضلاني    2) نوع انقباض و مفصل          3) سرعت انقباض   4) آمادگي جسماني

8- قدرت با چه عواملي ارتباط دارد؟

1) وزن بدن                      2) ميزان تمرين و آمادگي جسماني

3) توده بدن BMI                4) گزينه ي «1» و «3»

 

9- اجراي شماري دراز نشست، شناي روي دست،كشش بارفيكس جزء كدام نوع از تمرينات است؟

1) قدرتي         2) استقامتي    3) سرعتي       4) بي هوازي

10- در سنجش مهارتهاي ورزش كدام عامل مستقيماً بر روي اعتبار آموزن موثر است؟

1) فاصله تكرار تست

2) آمادگي و عدم آمادگي دانش آموزان

3) ميزان يادگيري ايجاد شده از اجراي تست در مرحله اول

4) هرسه گزينه

11- كدام گزينه از مراحل اساس اندازه گيري نمي باشد؟

1) تعريف صفت مورد اندازه گيري   2) تهيه وسايل اندازه گيري

3) تعين مقياس كمي                              4) تعيين مقياس كيفي

12- كدام فرايند يك فرايند غير ارزشي است؟

1) اندازه گيري                  2) ارزشيابي

3) تعليم و تربيت                               4) گزينه‌ي «1» و «2»

13- بوسيله اين ارزشيابي مي توان محتوي و سطح برنامه آموزشي را تعيين كرد و همچنين از آن به عنوان معياري براي طبقه بندي افراد در گروههاي متجانس استفاده كرد؟

1) ارزشيابي پاياني              2) ارزشيابي مرحله اي   3) ارزشيابي ورودي  4) ارزشيابي ملاكي

14- ويژگي كدام ارزشيابي تعيين ميزان يادگيري اهداف آموزشي، مراحل مختلف آموزشي و تصميم گيري براي ادامه روال سطح آموزش و يا اصلاح آن است؟

1) ارزشيابي نسبي 2) ارزشيابي نوري              3) ارزشيابي ورودي     4) ارزشيابي تكويني

15- در اين نوع ارزشيابي امكان و فرصت اصلاح برنامه وجود ندارد و تنها از اطلاعات حاصل براي اصلاح و تكميل برنامه ها در دوره هاي بعدي استفاده مي شود.

1) ارزشيابي ورودي               2) ارزشيابي مرحله اي   3) ارزشيابي پاياني 4) ارزشيابي نسبي

16- چنانچه ضريب پيشرفت دانش آموزي 50 باشد يعني

1) پيشرفت مثبت داشته است.                      2) پيشرفت منفي داشته است .

3) بدون پيشرفت بوده است .                      4) نمي توان تعيين كرد .

17- چنانچه ضريب پيشرفت دانش آموزان 200 و نمره نهائي او 20 باشد، نمره اوليه او را محاسبه كنيد؟

1) 10            2)20           3)30            4)40

18- در اين نوع ارزيابي اعداد و نمره هاي خام با نورم يا هجاري كه در همان رابطه روي جمعيتهاي مشابه تهيه شده مقايسه مي شود.

1) ارزشيابي هنجاري              2) ارزشيابي ملاكي 3) ارزشيابي معياري 4) ارزشيابي تكويني

19- در مرحله اي كه بدون حد نصاب حتماً يكنفر براي مسابقات انتخاب مي كنيم دست به كدام ارزشيابي مي زنيم؟

1) ارزشيابي هنجاري              2) ارزشيابي ملاكي 3) ارزشيابي معياري 4) ارزشيابي تكويني

20- در مرحله اي كه با تعيين حد نصاب افراد را در صورت كسب حد نصاب انتخاب كنيم دست به كدام ارزشيابي زده‌ايم؟

1) ارزشيابي هنجاري              2) ارزشيابي ملاكي  3) ارزشيابي نهاني 4) ارزشيابي تكويني

21- آنتروپولوژي يعني چه؟

1) علم اندازه گيري اجزاي ظاهري بدن             2) علم شناخت فكر و بدن و رابطه آنها با يكديگر

3) علم ساخت وسايل و تجهيزات متناسب با ابعاد بدن 4) علم شناخت اندامهاي بدن و نحوه فعاليت آنها

22- قدرت سنج عقربه اي سيار پا كدام است؟

1) ديناموتر      2) مانومتر     3) ارگومتر     4) فورس پليت

23- كدام مورد از دلايل كنار گذاري آزموت قدرت عضلاني است؟

1) عدم اندازه گيري استقامت قلبي عروقي و تنفسي

2) اعتقاد غلط به اينكه قدرتي شدن و عضلاني شدن موجب عدم موفقيت در مهارتهاي ورزشي مي شود.

3) اعتقاد به اينكه آزمونهاي قدرت عضلاني قدرت واقعي را اندازه نمي گيرند.

4) گزينه‌ي «1» و «2»

24- آزمون پرش سارجنت كدام متعير را اندازه گيري مي كند؟

1) استقامت پا                   2) قدرت انفجاري پا

3) استقامت عضلات شكم                            4) قدرت انفجاري عضلات شكم

25- ارگوگراف چيست؟

1) آزمون سنجش قابليت قلب و عروقي               2) وسيله اندازه گيري كار انجام شده

3) وسيله اندازه گيري قابليت حركتي              4) وسيله اندازه گيري انرژي مصرفي

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *