دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

برنشتاین در خصوص توسعه از بار ارزشی آن و عدم مخالفت افراد با آن سخن به میان می آورد. در عین حال وی توسعه را در اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری که  شایع ترین و مهم ترین دردهای بشری هستند، دانسته و مانند اهداف توسعه به شمار می برد (ازکیا، ۱۳۷۹: ۸).

دادلی سیرز، توسعه را جریانی چند بعدی می داند که  تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی را به داشتند: آغاز در مطالعات سالهای  دهه ١٩۵٠ توسعه با “رشد اقتصادی” برابر گرفته گردید و در شکل افزایش «تولید ناخالص ملی» و یا به صورت افزایش درآمد سرانه در یک کشور اندازه گیری می گردید. با مشخص شدن نتایج ناگوار سال های اولیه که طی آن هر چند درآمد ملی کشورها به صورت چشمگیری افزایش یافته بود، بخش عظیم جمعیت فقیر جوامع هیچ بهره ای از آن نبرده بودند، تعریف و پیش فرض های نخست کنار گذاشته گردید.

در تعریف دوم، توسعه اگر چه همچنان بر مبنای «رشد اقتصادی» تعریف می گردید، اما این رشد لزوماً با کاهش نابرابری و شعار «فقر زدایی» همراه بود و در نتیجه، توسعه با معیار بهبود شرایط اجتماعی سنجیده می گردید. در تعریف سوم، علاوه بر تامین نیازهای اقتصادی، مسائل سیاسی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. این تعریف به دلیل جاذبه های خود به صورت وسیع مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت ابهامات و تنوع، هیچ مقیاس واقعی برای سنجیدن وجود نداشت. همین ضعف باعث غلبه تعریف دوم در مطالعات گردید. در مجموع مراد از توسعه عبارت می باشد از «روندی چند بعدی که  طی آن جوامع  استانداردهای زندگی خود را ارتقا می بخشند، نابرابری­ها  را کاهش می دهند. فقر را از اعضای خود می زدایند» با در نظر داشتن تازگی مباحث و تعدد چشم اندازها، مناظره علمی پرشوری به وجود آمده بود که  در ادبیات توسعه جنگ نظریه ها نام گرفت. این مناظره، بویژه با در نظر داشتن قطب بندی های سیاسی شرق و غرب با گرایشهای ایدئولوژیک جانبدارانه و تب آلود آمیخته و در نتیجه از بی طرفی، که یک پژوهش آکادمیک نیازمند آن می باشد، به درجات مختلف دور گردید. اگرچه در عرصه نظریه های توسعه تنوع و کثرت هست، معمولاٌ مکاتب توسعه در چند مکتب عمده طبقه بندی می شوند. درمورد توسعه سه مکتب (نوسازی،۲-۲-۴- توسعه از منظر صاحب نظران:

۲-۲-۴-۱- رستو:

رستو توسعه را فرایندی چند مرحله ای می داند که  از مراحلی زیرا سنتی، انتقالی، خیز و بلوغ می گذرد و سرانجام به عالی ترین مرحله رشد اقتصادی یعنی « مصرف انبوه » می رسد(سریع القلم، ۱۴۹).

رستو هر مرحله از مراحل فوق را از معیارهای اقتصادی نظیر میزان سرمایه گذاری، میزان رشد سالانه، میزان مصرف و غیره متمایز کرده، درمورد آن ها بحث می کند. همین تعریف از توسعه مورد قبول سازمان ملل قرار گرفت. این سازمان که  از اواخر دهه ١٩۵٠

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید