دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

عقد نکاح زوج وکیل گردد تا ملک زن را به رایگان به­خود انتقال دهد. این شرط تنها برای زن الزام­آور می باشد و مرد می­تواند هرگاه بخواهد از این سود بگذرد و استعفاء دهد. تشخیص مقصود واقعی گاه دشوار می­نماید. ولی قاعده این می باشد که، هرگاه اجرای شرط به سود مادی یا معنوی هر دو باشد، ظاهر این می باشد که هیچ یک از آن دو حق ندارد بدون رضای دیگری شرط را برهم زند. بر عکس، در مواردی که شرط تنها به سود یکی از دو طرف و به زیان دیگری می باشد، مشروط له می­تواند از آن صرف­نظر کند.

۲- در صورتی که عقد اصلی به سبب فسخ یا اقاله گردد، تعهد ناشی از شرط نیز به تبع آن ساقط می­گردد، مگر اینکه انحلال عقد تبعی نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد. (‌ماده ۲۴۶ ق.م.) برای مثال­، اگر ضمن عقد اجاره شرط گردد که مستأجر را نیز در نگاهداری آن اثاث از بین می­برد: یعنی عقد ودیعه تبعی به­دنبال عقد اجاره اصلی منحل می­گردد. در حالی­که، ‌اگر شرط ضمن عقد ((نکاح)) بود، با اقاله یا فسخ معامله اصلی از  بین نمی­۱)  پیش از عقد واقع می­گردد.

۲)  ضمن عقد شرط می­گردد.

۳ )  بعد از عقد ملحق به آن می­گردد.

۱-۱-۱-                شروط تبانی یا بنایی

شرط گاه پیش از عقد واقع می­گردد و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن می­سازند یا درمورد آن گفتگو می­کنند و التزام قطعی را منوط به تراضی درمورد عقد می­نمایند با این اظهار، هرگاه عقد بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع گردد و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده می باشد شرط را در اصطلاح ((شرط بنایی)) یا ((شرط تبانی)) می­نامند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۳۸۱). با وجود این، هرگاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند، بی­گمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد: گفتگوها و وعده­ها بی اثر می­گردد به بیان دیگر، اگر ارتباط بین تراضی یا گفتگوی پیش از عقد با آن چیز که پیمان اصلی درمورد آن بسته می­گردد در ذهن قطع گردد، عقد را باید مستقل و جدای از آن شمرد. دکتر کاتوزیان با استناد به نظر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کتاب حاشیه المکاسب در تأیید این نظربه به مثالی استناد می­کند؛ مانند موردی که دو طرف قرار می­گذارند که امری را در عقد آینده شرط کنند، ولی عقد را بدون آن شرط منعقد می­کنند. اما چنانچه تراضی درمورد عقد در چند نوبت انجام گردد، هرگاه تراضی نهایی درمورد ارکان اساسی عقد (مانند مبیع و ثمن در بیع) صورت پذیرد، همه توافق­های مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۱۵) قانون مدنی نیز در مبحث خیار رویت و تخلف از وصف (موضوع مواد ۴۱۰ تا ۴۱۵ ق.م.) نظر اخیر را برگزیده می باشد.

۱-۱-۲-                    شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )

به­طور معمول شرط ضمن عقد واقع می­گردد، شرط ضمن عقد با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان گردد یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به­طور ضمنی استنباط گردد. شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می­گردد.

۱-۱-۳-                    شروط الحاقی

شرط الحاقی، شرطی می باشد که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن می­گردد: در این صورت، هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد (مانند وکالت یا پیمانکاری) اعتبار آن تابع ((شروط ابتدائی)) می باشد، که با وجود ماده مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن می باشد. پس تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی لازمه تعهد به فروش ملک می باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۰)

۱-۱-۱-               اقسام شرط ضمن عقد

قانون مدنی ایران  در ماده ۲۳۴، شروط ضمن عقد را به سه دسته کلی تقسیم کرده می باشد که عبارتند از: ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه

۱-۱-۱-۱-      شرط صفت

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید