دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

۱-۱-۱-۱-۱-    اگر چه در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م تنها شرط اهلیّت طرفین تصریح شده اما نمی­توان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحّت معامله که در ماده ۱۹۰[۱]به بعد قانون مدنی پیش­بینی شده معاف دانست. موافقت­نامه شرایط اختصاصی

به دلیل اهمیّت و نوع دسته­بندی­ای که برای انواع موافقت­نامه قائل شده­ایم  این بحث نیز به دو قسمت؛ شرایط اختصاصی قرارداد داوری و شرایط اختصاصی شرط داوری تفکیک و قابل مطالعه می باشد.

۱ – شرایط اختصاصی قرارداد داوری

– مشخص کردن موضوع داوری و داور: قرارداد داوری توافقی می باشد که به­موجب آن طرفین، اختلاف و نزاع ایجاد شده را به داوری یک یا چند شخص واگذار می­نمایند. بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منازعه و اختلاف می باشد که موضوع آن باید در قرارداد به­گونه­ای روشن مشخص گردد. به­موجب ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م ((…در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد که به داوری ارجاع شده باید به­طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ گردد)).

البته مشخص کردن موضوع اختلافی که به داور ارجاع می­گردد، در قرارداد داوری به گونه­ای عام کافی می باشد؛ اما باید به اندازه­ای روشن باشد که محدوده مأموریت داوران را مشخص نماید. در حقیقت داوران باید در محدوده مأموریت خود رسیدگی و اقدام به صدور رأی شایسته نمایند. در صورتی­که در قرارداد داوری داور یا داوران تعیین شده باشند­، قبول آنها شرط صحت قرارداد داوری نمی­باشد زیرا حتی در صورتی­که داور تعیین شده باشد و آن شخص نخواهد یا نتواند داوری نماید،‌ با در نظر داشتن ملاک ماده ۴۶۳ ق.آ.د.م طرفین می­توانند به داور یا داوران دیگر تراضی نمایند. البته در صورت عدم تراضی به داور دیگر موافقت­نامه­ی داوری بی­اثر می­گردد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۰).

زمان انعقاد قرارداد داوری: قرارداد داوری در هر حال باید پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد گردد؛ اما تفاوتی نمی­نماید که پیش از اقامه دعوا و یا پس از آن باشد و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی نمی­نماید که دعوا در مرحله نخستین،‌ تجدید نظر و یا امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد (‌مواد ۴۵۴ و ۴۹۴ ق.آ.د.م). پرسش این می باشد که چنانچه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدید نظر مطرح بوده و دادرسی در هر یک از این مراحل تمام شده و پرونده آماده ی صدور رأی قاطع باشد، آیا اصحاب دعوا می توانند دعوا را به داوری ارجاع و عملاً مانع صدور رأی شوند؟ در حقوق فرانسه به این پرسش پاسخ مثبت داده می­گردد، بدین معنا که اگر پرونده در مرحله شور باشد نیز به توافق طرفین در ارجاع به داوری ترتیب اثر داده می­گردد.

در حقوق ایران نیز با در نظر داشتن مدلول مواد ۴۵۴ و ۴۹۴ ق.آ.د.م ارجاع دعوا به داوری تا پیش از تمام شدن دادرسی مرحله نخستین و تجدید نظر حسب مورد و حتی در دیوان عالی کشور امکان­پذیر می باشد؛ اما ارجاع دعوا به داوری بعد از اتمام شدن دادرسی یعنی زمانی که دادگاه در مرحله صدور حکم می باشد، در بادی از بین رفتن داوری، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد؛ مگر اینکه بین وراث متوفی یا نماینده­ی محجور و طرف مقابل توافق جدید منعقد گردد.

با در نظر داشتن عبارت (شرط داوری) در عنوان پایان نامه و توضیحاتی که در خصوص موافقت نامه ی داوری و انواع آن (قرارداد داوری) و (شرط داوری) داده گردید بیان این نکته حائز اهمّیت می باشد که موضوع پایان نامه  هم شامل شرط داوری و هم قرارداد داوری می باشد زیرا تفاوتی از حیث رعایت الزامات قانونی بین آن دو وجود ندارد.

۱-۱-۱-۱-     آثار موافقت نامه­ی داوری

موافقت­نامه­ی­ داوری دارای آثاری می باشد:

[۱]ماده ۱۹۰ قانون مدنی : ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی می باشد : ۱ ) قصد طرفین و رضای آنها    ۲ ) اهلیت طرفین    ۳ ) موضوع معین که مورد معامله باشد   ۴ ) مشروعیت جهت معامله .

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید