دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

کتابخانه ای که از مدتها پیش برای همکاری دو جانبه در به دست آوردن مواد تحقیقاتی استثنایی یاد شده می باشد در تکمیل مواد تحقیقاتی بکوشد .

توسعه سریع مواد پژوهشی و هزینه های لازم برای دسترسی به این مواد برای اشخاص که در دانشگاه ها فعالیت می کنند ، ترتیباتی را فراهم آورده می باشد که حداکثر دسترسی را به این قبیل مواد داشته باشند . روش های متداول در اشتراک منابع و بهبود وضع دسترسی به آنها عبارتند از : امانت بین کتابخانه ای ، تمدید امکانات جهت بازدید محققان ، توافق در تهیه مواد و اشتراک در ارائه اطلاعات کتابشناسی .

با در نظر داشتن اینکه همکاری بین کتابخانه ای به شکلی که در حال حاضر مورد نظر می باشد قادر به حذف کامل هزینه در آینده خیلی نزدیک نیست ، روشهای قابل توجهی در مورد تکمیل منابع محلی در مرحله طرح ریزی می باشد . کتابخانه های دانشگاهی با شرکت در توسعه این مکانیسم ها ی جدید دسترسی به مواد ، به تمام وقتی روش توسعه مجموعه کتابخانه مشخص گردید ، بایستی به اطلاع اعضای هیات علمی و هیات مدیره دانشگاه برسد . به خاطر اطمینان از این که این خط مشی منعکس کننده تحولات و تغییرات دانشگاه می باشد به طور منظم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .

استاندارد ب / ۳

هر کتابخانه دانشگاهی بایستی حاوی انواع مختلف اطلاعات مدرن باشد .

تفسیر : مطابق معمول و بر حسب سنت ، کتابخانه دانشگاهی محل استقرار اطلاعات چاپی می باشد که برای طرفداری از برنامه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز می باشد . با در نظر داشتن تأثیر مهمی که امروزه مواد غیر کتابی از قبیل فیلم ها ، صفحات موسیقی و نوارها در ارائه اطلاعات مدرن بازی می کنند کتابخانه دانشگاهی به استثنای مواردی که این مواد صرفا در کلاسهای درسی به کار خواهد رفت ملزم به تهیه آنهاست .

بخش سوم

کارکنان

استاندارد ج / ۱

ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید