دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

مرحله سوم: مشارکت: از بشر ها، داده ها واندیشه­ ها خواسته می گردد.

مرحله چهارم: اشتراک مساعی: انسانها در برنامه ریزی، اجرا، حساب پس دهی وپاداش ها سهیم کردند. (عبدالهی، ١٣٨۵: ۹۸). نظریه های متعددی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی و شهر سازی مشارکتی از نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ به این سو مطرح گردیده می باشد. ملاک انتخاب این نظریه ها، میزان نوآوری و خلاقیت و استحکام نظری و تاثیر گذاری بر نظریه­های بعدی می باشد.

۲-۳-۱۳-۲- نظریه مشارکتی جان ترنر:

در فرایند تحول نظریات مربوط به تأثیر مردم و دولت در امر توسعه که  توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده می باشد، به تشکیل سازمان های محلی توسط اجتماعات محلی تاکید شده می باشد، تا این سازمانهای غیر دولتی محلی تأثیر فعالی در توسعه  و اداره امور محلی عهده دار گردد.

فراهم می کنند و ھم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند: ھمانند شماره قاره اروپا و آمریکا.

۵- آخرین نظریات بر این امر تاکید دارد دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می کند. محققین در زمینه مشارکت، در سال های اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز ورا بار دیگر آزمودند و در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت به نظریه شراکت رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم بایستی مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر وهماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند .در نظریه شراکت ھم دولت و ھم مردم با ھم کار می کنند. دولت آن زیرا که مردم نمی تواند فراھم کند و یا درمورد آن تصمیم بگیرند، فراھم می کند و یا برای آن تصمیم می گیرد و ھمزمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خودهر آن چیز که که می توانند فراھم می کنند و در مورد هر آن چیز که که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند.

۲-۳-۱۳-۳- نظریه مشارکتی جیمز میجلی:

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها  به مشارکت، آن را به چهار نوع تقسیم می کند:

۱- شیوه ضد مشارکتی

طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت ھمگانی در تدوین سیاست­ها را که ممکن می باشد با اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، نمی دهد .

۲- شیوه مشارکت هدایت کننده

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید