دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

  • بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در عمران شهری دارد؟
  • بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟
  • بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در توسعه زیست محیطی دارد؟

 

۱-۳- فرضیه های پژوهش:

  • بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری ارتباط معنی دار هست
  • بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری ارتباط معنی دار هست

طبقه بندی دیگر برای تحقیقات انجام گرفته ، برحسب روش انجام پژوهش می باشد که پژوهش حاضر به روش پژوهش همبستگی انجام می گیرد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ی بین دو یا چند نفر متغیر هست و اگر این ارتباط هست اندازه و حد آن چقدر می باشد. (خاکی ، ۱۳۸۲: ۱۲۴) در این روش همبستگی دو متغیر اصلی پژوهش یعنی مشارکتهای مردمی (به عنوان متغیر مستقل) و توسعه شهری(به عنوان متغیر وابسته) مشخص می گردد.

 

۱-۶- جامعه آماری:

جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای منطقه چهار شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها ۲۰۲۵۹ خانوار می­باشد.

 

۱-۷- حجم نمونه و شیوه برآورد آن:

برای تعیین حجم نمونه باید دو عامل اساسی را مد نظر قرار  داد: درجه دقت مورد نظر برای نمونه و میزان تغییر در جمعیت نمونه بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه (دواس، ۱۳۸۳: ۷۸). در تحقیق حاضر، دقت احتمالی را ۰۵/d= در نظر گرفته‌ایم، مقدار z نیز با ۹۵ درصد احتمال صحت برابر با  ۶۹/۱ می گردد. با در نظر داشتن مطالعه های اولیه و نتایج پیش آزمون مقدار p برابر با ۷۰/۰ و مقدار q برابر با ۳۰/۰ می­باشد که با گذاشتن مقدار اعداد فوق در فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با ۳۲۰ نفر به دست می آید.

 

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید