دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

قوانین تکمیلی و تفسیری، مقصود قانون­گذار تعبیر اراده اشخاص و کامل ساختن قراردادهای ناقص می باشد و شرط کردن برخلاف آنها زیانی به این هدف نمی­رساند.

۲- شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه: قاعده­ای مربوط به نظم عمومی می باشد که در شمار اصولی قرار گیرد که دولت در انجام وظایف خود باید از آن پیروی کند، خواه این نظم مربوط به سیاست و اقتصاد یا امور اداری یا خانواده باشد.

غالب قواعد مربوط به نظم عمومی ناشی از قوانین امری می باشد، ولی گاه اتفاق می­افتد که قراردادی با هیچ یک از مواد قانون منافات ندارد و با وجود این، به­دلیل مخالفت با اخلاق حسنه و جریحه­دار کردن احساسات مردم، با نظم عمومی برخورد پیدا می­کند: برای مثال، تعهدی که برای راضی ساختن زنی به ایجاد ارتباط نامشروع مخالف با قاعده می باشد، زیرا شرط، ماهیت اعتباری مستقل ندارد و وجود آن متکی به وجود عقد می باشد، بنابراین علی الاصول، بطلان شرط در عقد مؤثر نیست، اما هرگاه شرط با ماهیت عقد یا یکی از ارکان آن تعارض داشته باشد و آن را از بین ببرد، عقد را باطل می­سازد و این همان شروطی می باشد که ماده ۲۳۳ ق.م. از آن با عنوان شروط باطل و مبطل عقد نام برده می باشد. پس، ‌ضابطه شناسایی شروط مبطل عقد، چگونگی موقعیت و اثری می باشد که شرط در ارکان عقد اصلی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۸)،(شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۱۲).

۱-۱-۱-۱-     شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضا به­معنی اثر می باشد و مقتضی یعنی مؤثر. مقتضا و آثار عقد را می­توان به دو دسته ((مقتضای ذات عقد)) و ((مقتضای اطلاق)) تقسیم کرد، قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد را سبب بطلان عقد معرفی کرده بدون این­که تفکیکی بین این دو مقتضا به­اقدام آورده باشد، ‌اما از حکم این ماده نسبت به بطلان عقد در صورت درج شرط خلاف مقتضای عقد می­توان فهمید که مقصود قانون­گذار شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد نه شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۱۲)

هر عقد خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می­کند. ولی، این ویژگی­ها و آثار از لحاظ اهمیّت بستگی به ذات عقد، یکسان نیست. پاره­ای از آنها چنان با ماهیت عقد آمیخته می باشد که بدون آنها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می­دهد و در نظر عرف و قانون یا هیچ اثر ندارد یا اقدام حقوقی دیگری با احکام و آثار خاص می­گردد. برعکس، برخی دیگر تنها به مقصود تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده مشترک دو طرف می باشد: یعنی، اگر عقد بدون قید و شرط واقع گردد، آنها را اقتضاء دارد، ولی هیچ مانعی هم ندارد که بر خلاف آن تراضی گردد. خصوصیت­های دسته نخست را ((مقتضاء ذات عقد)) و دسته اخیر را ((مقتضاء اطلاق عقد)) می­نامند. مقصود ماده ۲۳۳ بیان حکم شرطی می باشد که با مقتضاء ذات عقد منافات دارد. برای مثال،‌ عقد بیع، عقدی لازم می باشد، خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن می­کند، طرفین را ضامن درک موضوع تعهد خود می­سازد، ثمن در عقد بیع حال می باشد،‌ مبیع باید به هزینه فروشنده در محل عقد به خریدار تسلیم گردد و مانند اینها. (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۸)

تشخیص مقتضای ذات عقد گاه دشوار می باشد. بخش مهمی از دشواری ها مربوط به تمیز قوانین امری و تکمیلی در قراردادها می باشد. باید دید قاعده ای را که شرط خلاف آن شده می باشد، قانون جزو ماهیت و اساس عقد می­داند یا تراضی برخلاف آن را جایز می­شمرد. به­همین جهت باید قبول کرد که شرط خلاف مقتضای عقد یکی از اقسام شرط نامشروع می باشد که به پایه و اساس عقد خلل می رساند. با وجود این، در تعریف مقتضای جهل ضامن به مقدار و اوصاف دین گردد، قرارداد اصلی را باطل نمی­کند.در تألیفات فقهی، شرط مجهول به خودی خود مبطل عقد نیست بلکه شرط مجهولی که جهالت به آن موجب غرر می­گردد باطل می باشد و عقد را نیز باطل می­کند. عقیده فقهاء بر این می باشد که بطلان عقد ناشی از فاسد بودن شرط نیست، بلکه به سبب سرایت مجهول بودن شرط به مورد معامله و در نتیجه غرری و فاسد شدن عقد می باشد. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۲۰-۱۲۲)، (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۱۲) .

۱-۱-۱-               موافقت­نامه­ی داوری

۱-۱-۱-۱-      مفهوم

به­موجب بند ((ج)) از ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶ موافقت­نامه­ی داوری، توافقی می باشد بین طرفین که به­موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند ارتباط حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به­وجود آمده یا ممکن می باشد پیش آید، به داوری ارجاع می­گردد. موافقت­نامه­ی داوری ممکن می باشد به­صورت شرط داوری در قرارداد و یا به

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید