دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  • برای تداوم جام فوتبال مالزی در استادیوم بود. این استادیوم در مالزی با مشارکت ۳۷۰ تماشاگر حاضر در مسابقات جام فوتبال مالزی از ۱۲ استادیوم انجام گرفت. ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش شامل مقیاس مراتب ورزشی (ویکفیلد، بلادگت و سلوان، ۱۹۹۶) مقیاس انگیزش برای مصرف ورزشی (ترایل و جیمز، ۲۰۰۱)، شاخص نقطه مدل دلبستگی (ترایل، رابینسون، و دیک، ۲۰۰۳)، رضایتمندی مشتری (های تاور، برادی و بیکر، ۲۰۰۲ ؛ گرین ول، فینک و پاستور، ۲۰۰۲) و مقیاس اهداف رفتاری (عای تاور، برادی و بیکر، ۲۰۰۲) بود.

پیرسون همبستگی، رگراسیون خطی، رگراسیون سلسله مراتبی، تحلیل مسیر و آمار توصیفی (میانگین) برای تحلیل داده ها بکار برده گردید. همچنین، نتایج نشان می دهد که انگیزش و وفاداری بر ارتباط میان رضایتمندی تماشاگران و اهداف آنان برای تداوم فوتبال تأثیر می گذارد.

تحلیل رگراسیون سلسله مراتبی نشان داد که تأثیر مراتب ورزشی بر رضایتمندی تماشاگران صرفا میزان ۴/۳ درصد واریانس را تشکیل داد. ترکیب متغیرهای مراتب ورزشی، انگیزش و وفاداری ۵۶ درصد واریانس رضایتمندی تماشاگران را برآورد کرد. تحلیل رگراسیون سلسله مراتبی حاکی از تأثیر مراتب ورزشی صرفا ۵ درصدی واریانس بر هدف تداوم جام فوتبال مالزی در بر گرفت. تحلیل مسیر نشان داد مراتب ورزشی بر انگیزش و وفاداری و نیز رضایتمندی تماشاگران و هدف تداوم جام فوتبال مالزی تأثیر دارد. علاوه بر مراتب ورزشی، انگیزش و وفاداری مانند دیگر عوامل مهم در برآورد رضایتمندی تماشاگران و اهداف آنان برای تداوم جام فوتبال مالزی به شمار می رود. از این رو، انجمن های فوتبال مالزی و بازاریاب های ورزشی باید مراتب ورزشی، انگیزش و وفاداری را در برنامه ریزی راهکارهای بازاریابی به مقصود افزایش حضور در جام فوتبال مالزی مورد توجه قرار دهند.

توکویاما ( ۲۰۰۹) در تحقیق خود به ارزیابی های مشخصه های متفاوت در انگیزش مصرف کننده برای شرکت وحضور درمسابقات ورزشی پرداخت. شرکت کنندگان پژوهش اعضای سازمان های محلی تنیس و فوتبال بودند که در سطح متوسط به تماشا و بازی این ورزش ها می پردازند (تنیس،n= 205  ؛ فوتبال، n= 237). شرکت کنندگان ابزار نظزسنجی متشکل از پرسشنامه های مرتبط با انگیزش آنان برای تماشا و بازی و نیز میزان تعهد به بازی و تعهد به تماشای ورزش های مرتبط را تکمیل کردند. تحلیل های رگراسیون چندگانه در هر دو ورزش نشان می دهد که ابعاد مختلف انگیزش تأثیرات قابل توجهی بر بازی دارد؛ و نیز برخی ابعاد

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید