دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می‌گردد.

۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر

به حسب قاعده‌ی لاضرر، ممکن می باشد گفته گردد که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌گردد که به حکم قاعده مزبور، ممنوع العام شده می باشد لذا حکومت بایستی حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد. [۱]

۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء

یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء می باشد. تقریر این استدلال بدین گونه می باشد که با در نظر داشتن این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه‌های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین المللی متعدد بر رعایت آن تاکید شده می باشد، بهره گیری می‌گردد که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا می باشد. لذا زیرا منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء می باشد، بر این مساله وارد نشده، پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود. [۲]

۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

از دیدگاه فقهی و حقوقی اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طی ذکر دلایلی که این مدعا را به اثبات می‌رساند سه نکته بررسی خواهد گردید:

– دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهی)حق مردم و مخاطبان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نهاد اطلاع‌رسانی می باشد.

– شناخت ماهیت این حق

– نسبت عدالت با این حق

نظم ساختار جامعه بر مبنای یک پیمان عمومی شکل می‌گیرد که در قالب قانون اساسی تجسم می‌یابد. در واقع قانون اساسی به عنوان یک میثاقی بین ملت و حاکمیت محسوب می‌گردد و تکالیف و وظایفی را برای هر دو مشخص و معین کرده می باشد. قانون اساسی پس از تدوین به معرض رأی

[۱] – ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، پیشین، ص ۴۶٫

[۲] – همان، صص ۴۶-۴۷٫

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید