دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد. به عبارت دیگر، تأکید بر اصل مشارکت در برنامه ریزی از این جهت می باشد که توسعه بیش از همه بر انگیزش و یادگیری نیازمند می باشد و در بهبود و کفایت مستمر توانایی های درونی تجلی می یابد بر همین اساس برنامه ریزی توسعه به طور جدی به دموکراسی در اهداف و روشها وابسته خواهد بود. برنامه های ملی، مسئولیت مشترک سازمانها و نهادهایی می باشد که بر همدیگر تأثیر می گذارند و از سوی دیگر هر چه مشارکت مردم عادی و گروههای ذینفع از قبیل نهادهای صنفی یا احزاب سیاسی در تهیه و اجرای برنامه ها افزایش یابد برنامه ریزی آنها معنادارتر می باشد. بر این اساس نظام برنامه ریزی توسعه باید به گونه ای طراحی گردد که حجم گسترده ای از مشارکت را در کلیه سطوح داشته باشد. مشارکت مورد نظر تنها به دوره طراحی برنامه مربوط نمی گردد بلکه همه مراحل مطالعات، هدفگذاری، سیاستگذاری، ارزیابی، تأمین منابع، اجرا، نظارت و ارزشیابی را در بر می گیرد (مرکز تحقیقات ایران،۱۳۸۱: ۲۹).

موسسه تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی مشارکت را «کوششهای سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی بعضی از گروه ها وجنبش هایی که تا کنون ازحیطه اعمال چنین کنترلی محروم ومستثنی بوده اند» تعریف می کند (غفاری، ۱۳۸۰: ۳۷). بر مبنای این تعریف توانمندسازی گروههای محروم و جدا افتاده برای ورود آنها به فرایند مشارکت در تصمیم سازی و نظارت بر امور مربوط به خود، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. مجید رهنما با رویکردی توسعه ای ورود مردم به عرصه تصمیم سازی وکنترل را مستلزم در نظر داشتن پیش فرضهای «مشارکت مردمی» شامل :غلبه بر موانع موجود در مسیر اجتماعی می گردد، بدین ترتیب بسترمناسبی برای ایجاد فضاهای فرهنگی و روانی برای اجرای سیاستهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجودمی آید.

براساس آن چیز که گفته گردید، این پژوهش به دنبال آن می باشد که تأثیر مشارکت­های مردمی را در توسعه شهر اردبیل مطالعه نموده تا از این طریق راه­های بهره گیری بهتر از عنصر مشارکت شهروندان در ایجاد و توسعه شهری را مشخص و معرفی نماید. با در نظر داشتن مباحث فوق اهتمام اساسی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد، که تأثیر مشارکت­های مردمی در توسعه منطقه چهار شهر اردیبل چگونه می باشد؟

 

 

 

۱-۲- سوالات پژوهش:

  • مشارکتهای مردمی چه تاثیری در توسعه خدمات شهری دارد؟

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید