دانلود پایان نامه

به اینکه هیچ ارگانی به این میزان دارای ارتباط مردمی نیست فرمودند این حکایت از میزان اعتماد بالای مردم به پلیس برای مرتفع شدن مشکلات آنها دارد .وی با اشاره به ۱۴ میلیون پاسخگویی پلیس پیشگیری به سئوالات مردمی و راهنمایی آنها که ۱۱ میلیون آن عملیاتی شده است.افزودند :۱۷ میلیون خدمات رسانی درحوزه کلانتری و پاسگاه ها ضبط شده که بیش از ۱۰درصد آنها به حوزه مشاوره درکلانتری ها ارجاع شده و۲۹۸ هزار مراجعه کننده حضوری نیز به حوزه مشاوره داشته ایم که ۱۵۵ هزار پرونده به سازش منجر شده است.
از محسنات این مرکز میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱- هدفمند شدن توزیع امکانات نیروی پلیس ، خودروها و تجهیزات رایانه ای و مخابراتی بر اساس فراوانی جرائم و نیازمندیهای پلیس?
۲- هدفمند شدن فرایند بکارگیری واحدها وامکانات گشتی براساس نتایج حاصله ازتجزیه وتحلیل آماروقوع جرایم?
۳- ایجاد وحدت رویه درانجام بازرسی توسط ستادهای استان واحدهای اعزامی از مرکز?
۴- پیگیری امور آموزشی نیروهای موجود و بازنگری در متون و سرفصل های آموزشی?
۵- پیگیری و انتقال تلفن ۱۹۷(تصادفات) و استقرار بی سیم راهور در مراکز ۱۱۰کلیه شهرستانها?
۶ -پیگیری و تحقق امکان شماره گیری موبایل بدون پیش کد درشهرستانها که از طریق دیگر شهرستانها تغذیه مخابرات می شوند?
۷-به صورت خودکار بودن ۱۱۰ و رایگان بودن مکالمات موبایل با تلفن ۱۱۰ ، راه اندازی طرح امداد جاده ای با همکاری و مشارکت و سازماندهی ، شرکت مخابرات ، راه وترابری ، صدا وسیما ، وزارت بهداشت ودرمان?
۸- تقویت مراکز مطالعات و مشاوره نیروی انتظامی به منظور ریشه یابی وشناخت علل وانگیزه های ارتکاب جرایم در اقشاروسطوح مختلف جامعه و پیگیری وبرطرف نمودن خلأ های شناسایی شده ازطریق مبادی ذیربط و ازبین بردن زمینه های وقوع بزه وبزهکاری درسطح کشور(??www.police.ir

۲-۵ مروری بر پیشینه تحقیق:
۲-۵-۱ (پیشینه تحقیقات داخلی:
۱- از جمله پژوهشهای صورت گرفته به کار مرکز تحقیقات مطالعات سنجش برنامه ای صدا و سیما درسال (۱۳۷۴) تحت عنوان نظرخواهی از مردم تهران درباره امنیت و نیروی انتظامی می توان اشاره کرد که طبق آن اکثر پاسخگویان این تحقیق(۸۱) درصد عملکرد نیروی انتظامی را درزمینه برقراری امنیت و نظم و۷۱ درصد عملکرد نیروی انتظامی را درجهت انضباط کاری موفق دانسته اند . همچنین اکثریت پاسخگویان از نحوه برخورد و رفتار نیروی انتظامی رضایت داشته اند و در مورد رعایت قانون وقانونگرائی از سوی پرسنل نیروی انتظامی ۳۱ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که رعایت قانون از طرف مأموران درحد بسیار زیاد انجام می گیرد و تنها ۲۰ درصد رعایت قانون از طرف مأموران را بسیارکم ارزیابی نمودند . درخصوص مهمترین ویژگیهای نیروی انتظامی ۳۶ درصد به برقراری نظم و۱۱ درصد به مبارزه با مفاسد اجتماعی و۹ درصد به ایمان و اخلاق خوب اشاره کرده اند.به طور کلی از نظر بیش از نیمی از پاسخگویان نیروی انتظامی از محبوبیت بسیار بالایی در بین مردم برخوردار بوده است.
۲- هاشمی و مرجایی درسال ۱۳۷۹ پژوهشی تحت عنوان(( بررسی نگرش های مردم درباره عملکرد و مأموریت های نیروی انتظامی شهر تهران)) به بررسی و نگرش شهروندان تهرانی در زمینه اهمیت و ضرورت میزان موفقیت و رضایتمندی از عملکرد نیروی انتظامی پرداخته اند که طبق آن بیشرین رضایت مردم شهر تهران از اداره گذرنامه و کمترین آنها از پادگان ها وکلانتریها بوده است . درمورد ویژگیهای رفتاری پرسنل ناجا، خصلتهای منفی شامل پارتی بازی ، رشوه گیری و سوء استفاده از مقام به ترتیب بالاترین رتبه را داشته اند و پس ازآن ویژگیهای جدیت دربرخورد با متخلفین ، رعایت حرمت خانمها وآراستگی ظاهری قرار گرفته اند و رتبه های آخر به رعایت حلال و حرام شرعی در کمک رسانی به درخواست کنندگان اختصاص یافته است.
درخصوص میزان ضرورت واهمیت عملکردهای ناجا ، شهروندان تهرانی معتقد بودند که کنترل مرزها و مبارزه با اشرار و پس از آن قاچاق مواد مخدر به طور متوسط بالاترین اهمیت را برای گروههای مختلف مردم دارند.دراین میان جلوگیری از مزاحمت های احتمالی به ناموس مردم درمیانگین کل رتبه سوم را دارد، با این وجود جلوگیری از مزاحمت ها ازنظر زنان و نیز افراد دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس، در رتبه اول قرارگرفته است . تأمین امینت و ایجاد نظم در میانگین کل به ترتیب رتبه های پنجم و ششم را دارند اما افرادی که تحصیلات بالاتر ازلیسانس دارند به تأمین امنیت بیشترین نمره را داده اند?
در مورد میزان موفقیت ناجا درمأموریت های خود بیشترین نمره به مورد حفاظت از مراکز ملی و دولتی داده شده است و پس از آن صدور گذرنامه و سپس برگزاری امتحان گواهینامه رانندگی قرار گرفته اند. افراد با تحصیلات دانشگاهی موفقیت ناجا را درجلوگیری از سرقت ، قاچاق و توزیع مواد مخدر در رتبه های آخر قرار دادند.
در مورد اثرگذاری منابع مختلف در شناخت مردم از ناجا ، رادیو ، تلویزیون درمرتبه اول و پس از آن به ترتیب مراجعه حضوری به مراکز ، ارتباط مستقیم با پرسنل ناجا ، مطبوعات و تماس تلفنی قرار گرفته اند.
۳- پژوهش دیگر بررسی میزان احساس امنیت شهروندان تهرانی است?این پژوهش که با تأکید برنقش نیروی انتظامی حاصل مطالعات نظرات۹۷۰ نفر از شهروندان ۱۶ساله و بالاتر تهرانی و دراسفند ماه ۱۳۸۱ و بنا به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی توسط مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی انجام شد که نتیجه نشان داد که ۹/۱۸ افراد احساس امنیت زیاد و۹/۶۶ درصد تا حدی از امنیت برخوردار بودند و در این خصوص افراد مسن بیشتر از جوانان دارای احساس امنیت بودند.
در?زمینه احساس امنیت افراد درجامعه که به سه مقوله امنیت جانی ، روانی ، مالی تقسیم شده است آشکار شد که میزان احساس امنیت جانی در جامعه بیش از احساس امنیت روانی و این احساس بیش از امنیت مالی است.
۴- پژوهش دیگر نظرسنجی از شهروندان درباره عملکرد ناجا می باشد :تحقیق درسال ۱۳۸۲ توسط سید علی عبادی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم نظامی انجام گرفته است که درآن با بیان اینکه مهمترین وظایف کارگزاران و عوامل حکومتی درکشور یا هر?جامعه برقراری نظم و امنیت و آسایش عمومی است، اشاره ای به ماده سوم قانون وظایف نیروی انتظامی نموده که درآن هدف از تشکیل این نیرو استقرار نظم و امنیت مردم است و با اشاره به این هدف به تشکیل این نیرو و تأمین آسایش عمومی و فردی و تأکید بر نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره داشته است .
۵- پژوهش دیگر بررسی آسیب پذیریهای امنیتی شهرستان دماوند : پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین لبافی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی با راهنمایی دکترمحمد ابراهیم سنجقی درسال ۱۳۸۲ می باشد .دانشجو با هدف بررسی وتبیین امنیت اجتماعی به عنوان رمز توسعه ونیاز ضروری جامعه اقدام به شناسایی علل و عوامل موثر بر ناامنی دراین شهرستان نمود و با ارائه یک چارچوب نظری دست به یک سنجش درخصوص نگرش شهروندان ، مدیران اجرایی ودرسطح بخش شهرسان مذکور به موضوع امنیت و مباحثی همچون گردشگری ، تجمع ثروتمندان و شیوع جرایم اخلاقی و مهاجرپذیری ، وجود اقوام گوناگون و تأثیر دانشگاه و محیط دانشگاهی برآسیب های امنیتی دراین شهرستان پرداخته است ودر پایان ضمن ارائه پیشنهادهای علمی و پژوهشی درجهت افزایش ضریب امنیت دراین شهرستان همچون تجمع ثروتمندان و اسکان آنها درویلاها ، شیوع جرایم اخلاقی و ازدیاد سرقت و وجود اقوام کرد وافغانی ومرکز دانشگاهی بودن آن را با توجه به حجم بسیار بالای قشر دانشجو مؤثر بر آسیب پذیریهای امنیتی شهرستان دماوند دانسته ومهاجر پذیر بودن این منطقه را درصدر متغیر های تأثیر گذار برآسیب پذیریهای امنیتی این شهرستان عنوان نموده است .
۶- پژوهش دیگر پلیس و پیشگیری ازجرائم درایران است : پایان نامه کارشناسی ارشد غلامرضا فدائی شهری درسال ۸۳-۷۸ با راهنمایی دکتر محمد علی اردبیلی که تحقیق بصورت کیفی است که درآن به ابعاد جرائم اشاره شده و نقش پلیس وکارهای پیشگیرانه مثل گشت های شبانگاهی واستقرار پاسگاه های موقت دراکثر خیابان ها وگشت های ارشادی و…..که توسط پلیس به منظورپیشگیری از افزایش جرم وجنایت ها صورت گرفته است. او شهر تهران را به یک موجود زنده ولی بیمارتشبیه کرد که باید مورد مطالعه علمی و عملی قراربگیرد و انقلاب اسلامی را بزرگترین رویداد قرن میداند و به هدایت این پدیده مهم قرن اشاره نمود که می بایست از امنیت لازم برخوردار باشد و با انتخاب منطقه ازگل در شمیرانات و مشکلات وجود بافت سنتی – تنوع جمعیتی ،اقدام به ارزیابی کارآیی خدمات انتظامی وامنیتی در نظام مدیریت شهری درآن منطقه نموده است.
۷- پژوهش دیگر بررسی مطالبات خانوارهای ساکن شمال شهر تهران از پلیس درباره نظم و امنیت اجتماعی در نیمه دوم سال ۸۲ ، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبررضازاده به راهنمایی دکتر سید یعقوب موسوی ، که برروی ۲۶۷ نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن شهر تهران انجام گرفته است وهدف از آن افزایش آگاهی شناخت از فرآیند نیازها و مطالبات شهروندان شمال شهر تهران و فراهم کردن زمینه و برنامه ریزی واقع بینانه برای پوشش مطالبات آنان که نتایج حاصله حاکمیت ، قانون مداری ، اقتدار، کارآیی و هویت مدنی به ترتیب اولویت مطالبات خانوارهای ساکن شهرتهران را تشکیل می دهد ضمن اینکه دامنه و نوع مطالبات براساس موقعیت اجتماعی واقتصادی افراد جزء دامنه مطالبه اقتدار پلیس توسط شهروندان با توجه به وضعیت اشتغال آنان متفاوت نمی باشد.

۸- پژوهش دیگر بررسی میزان رضایتمندی شهروندان منطقه ۱۶ تهران از عملکرد پلیس ۱۱۰ می باشد که در سال ۱۳۸۵ توسط دانشجو آقای امین رجبی انجام گرفته است که نتایج آن نشان میدهد که هر چه پلیس ۱۱۰ سریعتر به نیازهای مردم پاسخ دهد مسلماً رضایت مردم از پلیس افزایش خواهد یافت و همچنین هرچه گشت زنی پلیس درشهر بیشتر باشد و بهتر بتواند خود را به صحنه وقوع حادثه برساند امنیت بیشتری درشهر حاکم و درنتیجه رضایتندی مردم بالا می رود و هرچه که برخورد پلیس با مردم مطلوب تر و بهتر باشد وصمیمانه تر میزان رضایت مردم از آنها بالاتر میرود و همچنین مردم نیز باید سهمی دربالا بردن منزلت اجتماعی پلیس داشته باشند . البته به صورت مثبت به طوری که بالا بردن منزلت باعث افزایش رضایت مردم شود نه باعث فاصله بین مردم وپلیس و هرچقدر که برخورد پلیس با مجرمین قاطع تر باشد زمینه جرم خیزی از بین می رود و مسلماً رضایت هم افزایش می یابد.
۲-۵-۲(پیشینه تحقیقات خارجی :
در مطالعه حاضرجهت آگاهی از مطالعات خارجی درخصوص این موضوع با استفاده از اینترنت چند مقاله استخراج شده که خلاصه دوتا از آنها دراین

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *