دانلود پایان نامه

انسانها به صورت طایفه و قبیله کنار هم مسکن گزیدند و مقرثابت اختیارکردند، منازعات واختلافات بیشترشد و افراد برای حل این منازعات به کلانتر یا بزرگ قوم مراجعه کرده و تصمیمات این افراد برای مردم حجت و قانون بود و بدین ترتیب بود که آرام و به تدریج اندیشه ایجاد یک نهاد به عنوان پلیس شکل گرفت و از سده دهم هجری یا پانزدهم مسیحی که مدنیت کاملتری در پاره ای از نقاط جهان بوجود آمد و صلح و آرامش برقرارشد ومردم تاحدودی ازآزادیهای اجتماعی و سیاسی برخوردارگردیدند.علم وحکمت رونق بیشترگرفت و مدنیت به مراتب بالاتر رسید .افکارعمومی اندک اندک درباره پلیس دگرگون شده و این اندیشه نو برای آنان پدیدارگردید که نیروی پلیس علاوه بر فرمانبرداری از فرمان فرمانروایان باید پشتیبان قانون و حامی مردم نیز باشد و همین اندیشه بود که سبب پیدایش پلیس نوین و تکامل آن در بیشترکشورهای جهان از جمله ایران شد.

۲-۲- تاریخچه تشکیل پلیس درایران :
اندیشه پلیس درایران با سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا بود.با آغاز سیر تحول جدید فکری و اجتماعی در ایران که مقدمه تعامل اصلاح طلبی و سنت خواهی در ایران گردیده از دوره عباس میرزا بود که ملاحظات و مشاهدات دانشجویان اعزامی به اروپا و نشراندیشه های نو در تحول فکری واجتماعی جامعه ایران بلاتأثیرنبود و رفت و آمدهای مکرر ایرانیان اعم ازدیپلماتها ، بازرگانان ، جهانگرد ، محصل و…….به اروپا وحتی کشورهای مجاور بویژه روسیه و عثمانی در تقویت خیال تأسیس پلیس درتهران به سبک کشورهای اروپایی مؤثر افتاده و همین اندیشه ها والقاعات همراه با آمدن اتباع بیگانه به ایران و اقامت آنان در پایتخت و نیزگسترش شهرتهران ، فکرایجاد پلیس منظم را در ذهن ناصرالدین شاه پرورانید .
??????سفردوم ناصرالدین شاه به اروپا چنانکه می دانیم در روزگار صدارت مشیرالدوله صورت گرفته که وی نیزدراین سفر همراه شاه بود . سفر اول وی بیشتر به خاطر سیر و سلوک در مدنیت غرب بوده و شاه می خواست از ترقیات طبیعی و صنعتی مغرب آگاه شود.اما سفردوم شاه بیشترجنبه تفریحاتی، سیاحتی داشت . وی دراین سفر کنت دمونت را برای تأسیس اداره پلیس از اتریش به ایران آورد.
??????کنت درگزارشی به ناصرالدین شاه پیشنهاد نمود که می تواند با ۴۰۰ نفر پلیس پیاده و۶۰ نفرپلیس سواره امنیت تهران را تأمین نماید. بدین ترتیب پس از تدارک مقدمات کار روز ۱۶ ذیقعده ۱۲۹۵ نخستین تابلو شهربانی تهران سردر عمارتی واقع در ابتدای (خیابان الماسیه) جای فعلی اداره راهنمایی ورانندگی پایتخت نصب گردید?که در تابلو آن عبارت ((اداره جلیله پلیس دارالخلافه واحتسابیه )) نقش بسته شده بود.ناصرالدین شاه درروز افتتاحیه اداره پلیس شرکت نموده و بدین ترتیب گشایش اداره پلیس رسمیت یافت واز همان روز مردم با واژه پلیس آشنا شدند.
اعضاء و اجزای پلیس نیز از مواجب یعنی حقوق دیوانی برخوردار شدند و صاحب مراتب گردیدند(محمد بیگی،۱۳۸۷: ۳۷)

۲-۳- پلیس پس ازانقلاب:
??پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی زمزمه های انحلال ارتش و نیروهای مسلح درسطح کشور گسترش یافته که حضرت امام (ره) با درایت و عاقبت اندیشی مدبرانه خود جلوی این حرکت را گرفته و شهربانی و ژاندارمری کماکان به حفظ امنیت و نظم درکشور مشغول بوده و در سال ۱۳۵۷ کمیته انقلاب اسلامی با هدف حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تأسیس و به منزله حافظان نظم ، پیوسته برای حفظ و پاسداری ارزشهای انقلاب اسلامی و مبارزه با مفاسد اجتماعی و مبارزه با قاچاق بوجود آمد و دولت برای جلوگیری از تعارض نقش در این سه نیرو و بوجود آمدن فرماندهی واحد دست به اقداماتی زد. دراین زمینه نیز اقدام به اصلاحاتی چند برای احیای نیروی انتظامی کرد و پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ و برقراری آتش بس میان ایران و عراق مسئله ادغام نیروهای انتظامی از طرف وزارت کشور و نمایندگان مجلس به منزله برقراری هرچه بهتر امنیت در داخل کشور و مرزهای جمهوری اسلامی و جلوگیری از صرف هزینه های اضافی و تداخل وظایف و مسئولیت ها و مأموریتهای شبانه مطرح و بطور جدی دنبال شد. سرانجام پس از بحث و بررسی فراوان قانون ادغام نیروهای انتظامی شامل یک ماده و۱۰ تبصره در۲۷ تیر ماه ۱۳۶۹ از تصویب مجلس گذشت و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. پس ازگذشت شش ماه از تصویب این قانون ادغام ، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در۱۲ فروردین سال ۱۳۷۰ با تأیید فرماندهی معظم کل قوا به منصه ظهور رسید. براساس ماده یک این قانون ، وزارت کشور موظف گردید نیروهای انتظامی موجود آن زمان را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح درتابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که فرمانده آن از طرف فرماندهی کل قوا منصوب می شود. بنا بر ماده ۳ قانون مزبور هدف از تشکیل نیروی انتظامی استقلال نظم و امنیت ، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی درچارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
مأموریت و وظایف نیروی انتظامی بر اساس ماده ۴ این قانون مشتمل بر ۲۵ بند است که مهمترین آنها عبارتند از?:
۱- استقلال نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی
۲- مقابله ومبارزه قاطع ومستمر با هرگونه خرابکاری،تروریسم،شورش وعوامل حرکتها که مخل امنیت کشور میباشد
۳- تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات ،تشکلها ،راهپیمایی واجتماع غیرمجاز ،مقابله با اغتشاش و بی نظمی
۴- اجرای مقررات و قوانین وظیفه عمومی
۵- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ حریم راههای کشور.
۶- حراست از اماکن ، تأسیسات ، تجهیزات طبقه بندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها .
۷- اقدام لازم درجهت کسب اخبار و?اطلاعات درمحدوده وظایف و همکاری با سایر سازمانهای اطلاعاتی کشور درحد وظایف آنها
۸- مراقبت وکنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات ، پروتکلهای مصوب مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری و اقتصادی دریا ها (افتخاری ۱۳۷۹ ص۱۳۴-۱۳۷)

۲-۴ تاریخچه پلیس ۱۱۰:
?درمورد چگونگی پیدایش پلیس و نیروی انتظامی توضیح مختصری داده شد و اکنون با توجه به موضوع تحقیق به مختصری درباره پلیس ۱۱۰ که یکی از ارگانهای نیروی انتظامی می باشد می پردازیم .
?فوریتهای پلیس ۱۱۰ در تاریخ ۲۰/۰۷/۷۹ مصادف با ۱۳ رجب سالروز ولادت حضرت علی (ع) منصوب به آن حضرت تأسیس و جهت پاسخگویی به نیازهای فوری مردم راه اندازی گردید.که مأموریت های آنان شامل تصادفات ، تخلفات ، جرایم رانندگی ، نزاع و درگیری ، اختلافات ، ایجاد مزاحمت وشرارت و?…??????باز میگردد?. بخش دیگر مأموریت ها شامل انواع سرقت از?جیب بری ، سرقت خودرو و سرقت های کلان می باشد و یا درارتباط با مواد مخدر و خرید و فروش آنها در شهرها و پارک هاست و بخش دیگراز تماس ها مربوط به تبادل اطلاعات بین مردم و پلیس می باشد.مثل معرفی خانه های مشکوک و مراکز فساد که البته پلیس فوراً نمی تواند وارد منازل شود بلکه آنرا طی مراحل قانونی و حکم قضایی از طریق پلیس تخصصی دنبال می کند.
همچنین همه روزه مشاورین متخصص اعم از روانپزشک ، جامعه شناس و حقوقدان در مرکز ۱۱۰حضور پیدا می کنند که برخی از تماسها به آنها ارجاع می شود.اینها مجموعه های ورودیهای سیستم است.
بطور کلی ۳۰ درصد از تماس های مردم در تهران وکل کشور شامل فوریت ها و عملیات پلیسی است که پلیس بهرشکل باید درصحنه حضور پیدا کند و۳۰ درصد از تماسها به مواردی برمی گردد که از اهمیت خاصی برخوردار نیستند وگاهی مشاوره ای می باشد. تعداد کمی از تماسها به دلیل اشکالات مخابراتی?می باشد و بخش دیگری تنها ایجاد مزاحمت و منحرف کردن مأموران پلیس است.
طراح سیستم پلیس ۱۱۰ به این موضوع اشاره نمود که کشور ژاپن یکی از سیستم های سریع فوریتی پلیس در دنیا است که ظرف مدت ۵ دقیقه در محل حادثه حضور بهم می رساند که کشور ما از نظر حضورعقب می باشد زیرا نیروهای آنها تقریباً دو برابر ماست و ایستگاه های پلیس نیز درتمام محلات توکیو بصورت فراگیر مستقر شده است . ایشان ادامه می دهند که برای دسترسی مردم به پلیس درحد یک دقیقه را فراهم کرده ایم درحالی که قبلاً مردم مجبور بودند برای تماس یک مسیر طولانی را طی کنند و مراحل قضایی را پشت سر بگذارند ودرنهایت درکلانتری ها بعد ازگذشت ۴۸ ساعت رسیدگی به مشکلات آنان آغاز می شد اما درحال حاضر هرکسی قادر است با تلفن یا موبایل با مرکز فرماندهی تماس بگیرد و بلافاصله برای آن موضوع یک پروند الکترونیکی تشکیل می شود.از دیگر مزیت های این مرکز این است که طبق فرمایشات مقام رهبری منزلت مردم را حقیقتاً و جداً به معرض ظهور می رسانیم و واقعاً‌چه خدمتی در نهضت خدمت رسانی به مردم بالاتر از این که سیستم پویا ، آماده ارائه خدمات برای جمعیتی بالغ بر۷۰ میلیون نفر درسراسر کشور باشد .
همچنین مردم می توانند با تلفن ۱۹۷ درهرجای کشور از پلیس انتقاد و شکایت کنند ، پیشنهاد دهند و معضلات و مشکلات خود را بیان کنند و مطمئن باشند که درعرض۴۸ ساعت نتیجه به آنها اعلام خواهد شد.در واقع اختیار به کارگیری پلیس و امکان کنترل و نظارت بر اعمال آنها به مردم داده شده است.
در ابتدا تعداد مراکز پاسخگو ۳۰۰ و امروز پس ازگذشت ۱۰ سال نزدیک به ۷۰۰ مرکز می باشد.در ابتدای در پایان سال ۱۳۸۹، ۳ میلیون نفر از مردم از طریق این مرکز با پلیس ارتباط برقرار کردند و در سال ۱۳۹۰ تعداد این تماس ها به ۳۴ میلیون تماس رسید و درسال ۹۲ به ۳۷ میلیون تماس رسید که در مقایسه با سال۸۹ ، ۳% افزایش داشته است.
فرمانده سابق انتظامی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد در تهران هر ۳ ثانیه یک تماس با پلیس ۱۱۰ برقرار می شود و هر۱۰ ثانیه نیز یک عملیات پلیسی درارتباط با ۱۱۰ انجام داده ایم.
همچنین معاون عملیاتی پلیس ۱۱۰ کشور یاد آور شد که میانگین حضور پلیس ۱۱۰ در سال ۷۹ حدود ۲۵ دقیقه بود که این مدت زمان در حال حاضر و درکلانشهر ها به ۱۳ دقیقه رسیده است وی با اشاره به اینکه مدت زمان حضور پلیس درصحنه درتهران ۱۵ دقیقه است افزود : به طور میانگین این مدت زمان درسایر شهرهای کشور بین ۸ تا ۱۲ دقیقه می باشد و همچنین با اشاره به?روند پیشنهادات و انتقادات مردمی در رابطه با عملکرد پلیس ۱۱۰ درکشور تصریح کرد : روزانه بیش ازهزار و هشتصد پیامک از سوی مردم به مرکز پلیس ۱۱۰ صورت می گیرد که مردم از این طریق خواسته ها و نظرات خود را با پلیس درمیان می گذارند.
همچنین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی فرمودند: تا کنون ۴۰۰ دوربین درمناطق جرم خیز کشور نصب شده که بیشتر آنها به بهره برداری رسیده است ایشان با اشاره

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *