دانلود پایان نامه

. روش های خاصی که برای ارتکاب جرم نشان داده می شود، باید حذف گردد. باید به خاطر آوریم که در وجود کودکانی که ضد اجتماعی یا بزهکاری می شوند الگوهای مجرمانه آنچنان استقرار یافته که هر انگیزه ای در آنها تاثیر می گذارد.بعلاوه باید به یاد داشته باشیم که در بعضی موارد وسایل ارتباط جمعی می تواند در اشخاصی که دچار اختلال روانی هستند،رفتار مجرمانه را باعث گردد. متاسفانه بعضی از روزنامه ها به خاطر منافع مادی خود،از طریق برانگیختن علایق ناسالم توده های مردم نسبت به جرایم هیجانی، اصل انتقام جویی را تقویت می کنند. این حرف بدان معنی نیست که توده های مردم حق نداشته باشند از حقایق مطلع شوند.مردم اخبار را آنگونه که اتفاق می افتد می خواهند،و روزنامه ها مسئولیت دارند که اخبار کافی را در اختیار مردم قرار دهند ولی اخباری که به مردم می رسد نه تنها باید شایسته انتشار باشد بلکه باید،از نظر تربیت مردم هم شایسته باشد.(ایبراهمسن،۱۳۵۷، ۷۸)
آلودگی اخلاق نسل جوان،نتیجه زهرآگین مطبوعات جنایی است.نسل جوان حساسیت شهوتی بسیار قوی برای مطالعه ستون حوادث و گزارشهای جنایی دارد.نوجوانانی که از تربیت کافی برخوردار نشده اند و از حمایتهای معنوی و مراقبتهای ضرور و واقعی محروم مانده اند،به سهولت مجذوب اینگونه مطبوعات می شوند وحتی یک نوع دلباختگی و تحسین در خود نسبت به آنها پیدا می کنند.مسلماً انتشار مسائل جنایی و تحقیقات مربوط به آن،خاصه اگر همراه با عکسها و تصاویر سخت القاء کننده باشد و در طبقه جوان تاثیر فوق العاده زیان بخش خواهد داشت.(غفوری غروری، ۱۳۵۹، ۹۹)
جمع بندی نظرات مخالفان انتشار اخبار جنایی
۱.تقلید در افراد بسیار قوی است.شرح جنایات با کلیه جزئیات به سرعت می تواند بر روی اذهان عمومی بالاخص جوانان و مستعدین اثرات بسیار نامطلوب و ناگوار بگذارد.
۲. وسایل ارتباط جمعی، به ویژه مطبوعات با درج کامل وقایع جنایی و تکنیک های جنایت نقش موثری در نشر اندیشه ها و شیوه های بزهکاری،تقویت عقلانی بزهکاران،رفتار جنایی و آموزش جنایی دارند.
۳. نشر اخبار و وقایع جنایی با تحلیل و تفسیرات متعدد و متناقص،سبب تشدید ناامنی در افکار عمومی و ایجاد رفتارهای خشونت آمیز در افراد می شود.
۴. اگر وسایل ارتباط جمعی دائماً به نمایش تبهکاری پرداخته و مطبوعات پر از اخبار مشروع و داستان گونه جنایی باشند،طبیعتاً قبح جنایت از بین رفته و رنجش عمومی به حداقل رسیده به صورت یک امر عادی جلوه می کند و سبب افزایش جنایت می شود.
۵. اختصاص دادن فضای زیاد از مطبوعات به درج گزارش ها و اخبار جنایی،به جای ایجاد نظم و امنیت،سبب بی نظمی و رشد فزاینده خشونت و پرخاشگری می شود.
۶. به علت تلقین پذیری جوانان و نوجوانان چنانچه در درج اخبار جنایی و تصاویر مربوطه هدف های ارتباطی،تربیتی و آموزشی مناسب در نظر گرفته نشود می تواند تاثیرات منفی بر جای بگذارد.
پیشینه تحقیق
این سوال از قدیم ذهن جرم شناسان را به خود معطوف کرده بود که رسانه ها(رادیو،تلویزیون،سینما،مطبوعات و…) به عنوان یک عامل تعیین کننده ذهنی یا تحمیلی بر افراد جامعه چه تاثیری می توانند در رشد و یا کاهش جرایم در جامعه را داشته باشند.
مروری بر ادبیات تحقیق در این زمینه نشان می دهد که از دهه بیست میلادی به این سو هزاران تحقیق در مورد اثرات رسانه های گروهی(به طور تجربی)انجام شده، اما در ادبیات جرم شناسی ایران به ندرت می توان پژوهشی را پیدا کرد که به بررسی آثار انعکاس جرم در رسانه های نوشتاری،دیداری و شنیداری پرداخته باشد.
پیشینه داخلی:خانم لیلا ممی زاده علی بلاغی در پایان نامه کارشناسی ارشد(تهران مرکز) خود تحت عنوان چگونگی انعکاس اخبار جنایی در روزنامه شرق و کیهان پرداخته سعی در شناخت تشابهات و تمایزات بین این دو روزنامه در بازتاب اخبار حوادث از نظر موضوع،مطالب،منطقه،رویداد داشته و روش تحقیق او نیز روش تحلیل محتوا بوده و سرانجام در فصل پایانی مولف به این نتیجه رسیده که روزنامه ها بیشتر حوادث خود را به حوادثی چون قتل و جنایت اختصاص داده و به تشریح جزئیات حادثه بدون ریشه یابی آنان می پردازند. علاوه بر این خانم رویا آسیایی در پایان نامه کارشناسی ارشد در واحد تهران مرکز تحت عنوان نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم به روش کتابخانه ای و میدانی پرداخته است. که هدف آن شناخت اثرات مثبت و منفی رسانه تلویزیون و تاثیر آن بر روی نوجوانان و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه با اتخاذ مواضعی جهت مقابله با کاهش اثرات نامطلوب این رسانه و استفاده بهینه از این در تربیت نوجوانان به عنوان یک رسانه پویا و موثر می باشد و به این نتیجه رسیده که تلویزیون برای نوجوانان بزهکاران و غیره بزهکار جذابیت فوق العاده ای دارد.با توجه به اینکه این رسانه ۳/۵۳% از اوقات فراغت آنان را پر می کند و این قشر در روز به طور متوسط بیش از ۳ ساعت از وقت خود را به تماشای برنامه های در قالب فیلم و مجموعه های تلویزیونی اختصاص می دهند می توان پیامهای تربیتی را در قالب نوع برنامه ها پخش کرده و از تلویزیون در انطباق دادن فرد با محیط و چگونگی برخورد وی با مسائل و مشکلات استفاده کرده،چرا که استفاده از تلویزیون در پروژه های توسعه و تعلیم و تربیت عامل گشودن قفل توان بالقوه این رسانه است.
وهمچنین دکتر اصحاب حبیب زاده در مقاله بررسی نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم به این نتیجه رسیده رسانه های جمعی از یک طرف توانایی تشدید احساس ناامنی و ترویج بزهکاری و… داشته و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای سالم زندگی می تواند در کاهش وقوع جرم موثر باشد.

مدل تحلیلی
-سن – عدم گرایش به ارتکاب جرم
-جنسیت – گرایش به ارتکاب جرم
-تأهل – انصراف از ارتکاب جرم
_ وضعیت شغلی – احساس ناامنی و ترس از جرم
-وضعیت تحصیلی – محافظه کاری و تدابیر امنیتی

-طلاق و اختلافات خانوادگی
– سرقت و کلاهبرداری
– قتل
– آدم ربایی و تجاوز به عنف

مقدمه
در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ها،تحلیل آنها جهت استفاده داده های خام در راستای سوالات تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون(روش تحقیق،جامعه آماری،نمونه گیری و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی شده است.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد اما از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است.
جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بالای ۱۵ سال شهر تهران در سال ۱۳۹۲ می باشد.
نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه در تحقیق حاضر شامل ۳۸۴ نفر می باشدکه براساس جدول اچ.اس.بولا محاسبه گردیده است.
در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده و از مناطق ۲۲گانه تهران پنج منطقه از شمال،جنوب،غرب،شرق و مرکز گزینش شده است
ردیف
منطقه
منطقه نمونه
وزن
تعداد نمونه
۱
جنوب
منطقه۱۶
۴
۱۲۸=۱۲/(۳۸۴×۴)
۲
مرکز
منطقه۱۱
۳
۹۶=۱۲/(۳۸۴×۳)
۳
غرب
منطقه۵
۲
۶۴=۱۲/(۳۸۴×۲)
۴
شرق
منطقه۱۳
۲
۶۴=۱۲/(۳۸۴×۲)
۵
شمال
منطقه۱
۱
۳۲=۱۲/(۳۸۴×۱)

ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که ۵ سوال آن از نوع سوالات جمعیت شناختی و ۱۴ سوال آن از نوع سوال های پنج گزینه ای(طیف لیکرت) با عبارت های خیلی زیاد،زیاد،تاحدودی،کم و خیلی کم طرح گردیده است.
پنج سوال اول برای ارزیابی فرضیه اول که ویژگی های فردی مخاطبان از آن ها استخراج می شود سوال های ۱۰،۶ برای ارزیابی فرضیه دوم و سوال ۹،۷ برای ارزیابی فرضیه سوم سوال ۸ برای ارزیابی فرضیه چهارم و سوال ۱۱ برای ارزیابی فرضیه پنجم و مابقی سوال ها برای سنجش میزان اثر پذیری افراد است.
روایی پرسشنامه
برای افزایش روایی و اعتبار پرسشنامه ابتدا تعدادی پرسشنامه بین جمعی از افراد جامعه توزیع گردید و کلیه ابهامات در رابطه با سوالات مشخص شد. بدین ترتیب تعدای از سوالات حذف وتعدای دیگر جایگزین شد و در نهایت پس از شفاف شدن و رفع ابهامات،پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع گردید. در این تحقیق برای افزایش روایی محتوای پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شد:
۱.استفاده از نظریات استاد راهنما،مشاور،متخصصان و کارشناسان امور پژوهشی
۲.مطالعه پرسشنامه های مشابه ،مقالات ، کتب و مجلات
۳.توزیع ابتدایی(۳۰نمونه)پرسشنامه بین تعدادی از افراد جامعه آماری
پایایی پرسشنامه
برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. درواقع در مورد پرسشنامه هایی که پاسخ های چند گزینه ای دارند،استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است.

Reliability Statistics
آلفای کرونباخ
تعداد سوال
۹۳/۰
۲۶

ضریب پایایی آلفای کرونباخ محاسبه شده از طریق نرم افزارSPSS، ۹۳/۰ می باشد.بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار می باشد، بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده،بلکه به خاطر اثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق از روش جدول فراوانی و نمودارها جهت توصیف اطلاعات و از آزمونهای همبستگی پیرسون،T دو نمونه ای مستقل و آنالیز واریانس برای آزمون فرضیات استفاده شده

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *