دانلود پایان نامه
پاسخ نامه تست های جمعيت شناسي ايران

 

 سوالهای این قسمت در این پست درج شده بود

 

مجموعه تست های جمعیت شناسی – رشته علوم اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد)

تست های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی همراه با پاسخ های کاملا” تشریحی

گروه علوم انسانی– رشته علوم اجتماعی – قسمت جمعیت شناسی

1- گزينه‌ي «1»            در تعريف جمعيت، محدوده‌ي جغرافيايي يكي از اركان اساسي است.

2- گزينه‌ي «3»            جمعيت مقيم يا قانوني: اين جمعيت عبارت است از ساكنين دائم و غائبين موقت در هنگام سرشماري منهاي جمعيت ميهمان، مسافر و نظاير آن‌ها

3- گزينه‌ي «2»            زمان دو برابر شدن جمعيت در سرزمين‌هاي منتخب، حوالي سال 1985

 

نام سرزمين مدت دو برابر شدن ( بر حسب سال )
جهان 43
اروپا 233
آسيا 38
آمريكاي جنوبي 35
آفريقا 24
ايران 22

 

4- گزينه‌ي «1»            فرآيند جمع‌آوري، مرتب كردن و انتشار داده‌هاي جمعيتي يك محدوده‌ي جغرافيايي در زمان معين سرشماري ناميده مي‌شوند.

5- گزينه‌ي «3»            اگر حتي در يك كارگاه يك نفر شب براي خواب اقامت داشته باشد آن‌گه به صورت اقامتگاه نيز در سرشماري به حساب مي‌آيد.

6- گزينه‌ي «1»            در سرشماري سال 1365 حدود 3/54 از كل جمعيت ايران شهرنشين و 2/45 درصد ساكن روستا و حدود نيم درصد غير ساكن بودند.

7- گزينه‌ي «2»            در تحولات جمعيتي 35 ساله‌ي ايران كاهش نسبت همسرداري در بين مردان ( از 61 به 52 ) به مراتب شديدتر از زنان ( 71 به 56 ) بوده است.

8- گزينه‌ي «1»            براي نخستين بار نزديك به 250 سال قبل حوالي سال 1740 ميلادي آمار ثبت وقايع جمعيتي كشور سوئد به صورت پيوسته منتشر و در اختيار قرار گرفت.

9- گزينه‌ي «2»            در سال 1370 حجم جواني جمعتي ( افراد كم‌تر از 15 سال ) 3/44 درصد بوده است.

 

 

 

 

 

 

10- گزينه‌ي «1»         انواع مهاجرت و سكونت ( سرشماري 1365 )

 

جمع 100
1- غير مهاجر، ساكن در محل ولادت 5/77
2- مهاجر از روستا به شهر 8/7
3- مهاجر از شهر كوچك به شهر بزرگ 4/7
4- مهاجر از روستا به روستا 0/3
5- مهاجر از شهر به روستا 3/1
6- مهاجر اظهار نشده 5/3

11- گزينه‌ي «3»

توزيع جمعيتي سال 1355 طبيعي تر به نظر مي‌رسد.

12- گزينه‌ي «1»

13- گزينه‌ي «4»         در سال 1370 بيشترين ميزان شهرنشيني در استان تهران ( 5/86 درصد ) و كم‌ترين شهرنشيني در استان كهگيلويه و بوير احمد ( 1/27 درصد ) بوده است.

14- گزينه‌ي «1»         در حالي كه در سرشماري سال 1345 بيشترين ميزان روستانشيني ( حدود 90 درصد ) در استان كهگيلويه و بوير احمد و كم‌ترين آن حدود ( 40 درصد ) در استان مركزي ملاحظه شده است.

15- گزينه‌ي «1»         چنان چه خانواري مالك بناي محل سكونت خود باشد ولي صاحب زمين آن نباشد نحوه‌ي تصرف،ملكي اعيان به حساب مي‌آيد.

16- گزينه‌ي «2»         در واحدهاي مسكوني معمولي منظور از اتاق فضاي محصور مسقفي است كه لااقل 4 متر مربع مساحت و 2 متر مربع ارتفاع داشته باشد.

17- گزينه‌ي «3»         در سرشماري بناهاي تاريخي، عبادتگاه‌ها، زيارتگاه‌ها، قبرستان‌ها و انبارها حتي اگر داراي كاركن نباشد كارگاه محسوب مي‌شوند.

18- گزينه‌ي «1»         جدول تغييرات نسبت جنسي، تفكيك مناطقه شهري و روستايي در پنج سرشماري كشور

 

سال كل كشور مناطق روستايي مناطق شهري
1335 6/103 3/102 6/105
1345 3/107 4/102 2/108
1355 2/106 5/103 7/108
1365 6/104 8/103 3/105
1375 3/106 7/105 7/106

 

 

19- گزينه‌ي «1»         بار جمعيتي يا بار اقتصادي براي ايران در سال 1370 9/1 بوده است.

20- گزينه‌ي «2»

21- گزينه‌ي «3»         كم‌ترين بعد خانوار روستايي در استان تهران ( 1/4 نفر ) و بيشترين بعد خانوار روستايي ( 6/6 ) مربوط به استان خوزستان بوده است.

22- گزينه‌ي «1»         بيشترين ميزان مهاجرت به سوي دو استان تهران خوزستان صورت گرفته كه با حدود 5/13 درصد در طبقه‌ي اول مهاجرت تحميلي بوده‌اند.

23- گزينه‌ي «2»         در سال 1365 حدود 12 درصد از كل مهاجرين كشور مهاجرين خارجي بوده‌اند.

24- گزينه‌ي «1»         در بررسي تحولات 35 ساله‌ي ايران جمعيت بالقوه و فعال كشور ( 64 – 15 ساله ) كاهش يافته و از 8/53 درصد به 3/52 تقليل يافته‌اند.

25- گزينه‌ي «3»         بيشترين ميزان توسعه‌ي شهرنشيني دوره‌ي پنج ساله، 1365 تا 1370 در استان ايلام ( 72 در هزار 9 و سپس استان‌هاي همدان، كردستان بوده است.

26- گزينه‌ي «1»         بررسي نسبت جنسي براي جوامعي شبيه ايران مي‌تواند شاخصي از مهاجرت به داخل يا خارج منطقه‌اي را به دست دهد. خصوصاً اين كه اغلب مهاجرت‌ها براي كاريابي و شغل بهتر داشتن است و مردان جوان ايران با وارستگي بيشتر نسبت به زنان اغلب براي كار و تحصيل به شهر مهاجرت مي‌كنند و نسبت جنسي شهرها را افزون مي‌بخشند. بديهي است نسبت جنسي مناطقه روستايي ( مهاجر فرست ) اغلب كم‌تر از 100 مي‌باشد و گاه به ازاء هر صد زن روستايي 70 تا 80 مرد روستايي شمارش گرديده است.

27- گزينه‌ي «4»         گبارد ( دموگرافي را به عنوان سرگذشت و تاريخ طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نوع انساني با شناخت رياضي جمعيت‌ها، حركات جمعيتي و حالا اخلاقي و جسماني و فكري آن‌ها تعريف كرده است.

28- گزينه‌ي «2»         تحولات شهرنشيني كشور در استان‌ها تا سال 1370: بيشترين ميزان شهرنشيني در استان تهران (5/86 درصد) بوده است.

29- گزينه‌ي «2»         جدول سؤال 18

30- گزينه‌ي «1»         نتايج حاصل از طرح سال 1370: موارد 1، 2، 3، حداقل سن ازدواج نسبت به سابق كاهش يافته است.

31- گزينه‌ي «3»         جمعيت كل مبناي كار سرشماري عمومي است.

32- گزينه‌ي «1»         در سرگذشت اجتماعي از تغييرات مربوط به همسرداري كه در جوامع مختلف زودتر يا ديرتر آغاز مي‌گردد و خود منشأ شخصيت اجتماعي مي‌شود گرفته تا توان و نيرومندي در زمينه‌هاي مختلف و يا كسب درآمدي كه زندگي آسوده‌تري را امكان پذير مي‌سازد همگي معمولاً همراه با تغييرات سني افراد جمعيت پيش مي‌آيند و درون كانال حياتي نمايان‌تر مي‌شوند.

33- گزينه‌ي «3»         مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت كه زماني قرن‌هاي متمادي به طول مي‌انجامد امروزه به حدود چهل سال تقليل يافته است.

34- گزينه‌ي «4»         در مدت پنجاه سال ( 1285 تا 1335 ) تا وقتي كه در سال 1335 اولين سرشماري ايران انجام شده روند افزايش جمعيت نسبتاً تدريجي بوده است.

35- گزينه‌ي «3»         با توجه به روند جمعيت گذشته و سرشماري‌هاي انجام شده رشد ساليانه‌ي جمعيت تحول چشميگري داشته است. بيشترين رشدجمعيتي در خلال سال‌هاي 1355 تا 1365 ملاحظه گرديده و پس از آن تا سال 1370 رو به كاهش گذارده است.

36- گزينه‌ي «1»         توزيع شغلي جمعيت در سال 1335 به ترتيب در مشاغل كشاورزي و استخراج ( 7/56 درصد )، خدمات (8/23 درصد) و توليدات صنعتي و ساختمان ( 5/19 درصد ) فزوني داشته است.

37- گزينه‌ي «3»         جمعيت سال 1365، جدول 5/49 ميليون نفر اعلام شده كه حدود 03/11 ميليون نفر آنان شاغل بوده‌اند ولي فقط كمي‌تر از يك ميليون نفر زنان شاغل بوده‌اند.

38- گزينه‌ي «2»         در سرشماري سال 1365 جمعيت كم‌تر از 15 سال نسبت به 30 سال قبل از آن بيش از 3 درصد افزايش يافته و جواني بيشتر در اين مدت كاملاً قابل توجه است.

39- گزينه‌ي «3»         نمونه‌گيري الگويي در بعضي از جوامع ابتدا نمونه‌گيري از پاره‌اي اطلاعات به عمل مي‌آيد سپس بر اساس چهارچوب كار مزبور نمونه‌گيري كل انجام مي‌شود.

40- گزينه‌ي «2»         در كشور ما و اغلب كشورهاي اسلامي و حتي جوامع در حال توسعه‌ي ديگر به علت وجود سنن و آدابي كه موجب وارستگي بيشتر مردان نسبت به زنان مي‌گردد مردان به مراتب بيش از زنان داوطلب مهاجرت مي‌شوند كه همين امر در نسبت جنسي جمعيت مردان به زنان منعكس بوده است. يعني اگر نسبت جنسي كل كشور بيش از 106 بوده اين نسبت در شهرهاي كشور حدود 107 و در نواحي روستايي اندكي بيش از 105 بوده است. وفور مهاجرين مرد، افزايش نسبت جنسي شهرها عمدتاً در سنين 15 تا 55 ملاحظه گرديده است. به همين ترتيب است كه نسبت جنسي روستاهاي كشور ( كه اغلب مهاجر فرستند ) در سنين فعاليت شغلي تمايل نسبي داشته است.

41- گزينه‌ي «1»         انجام فعاليت‌هاي مربوط به تعيين هويت و خويشاوندي افراد، انعكاس ازدواج، تولد فرزند، طلاق و مرگ در شناسنامه، اعلام جمعيت شهري و روستايي كشور، تعداد ازدواج و مواليد و فوت به صورت ماهيانه و ساليانه براي تنظيم زمينه‌هاي بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي كشور و تهيه‌ي فهرست اسامي مشمولين نظام وظيفه از وظايف عمده‌ي سازمان ثبت احوال كشور بوده است.

42- گزينه‌ي «3»         بايد ديد به ازاء هر واحد سطح زمين‌هاي زير كشت چند نفر زندگي مي‌كنند. به اين ترتيب فشار جمعيت بر هر هكتار زمين زراعتي كه به هر نحوه‌ در كشاورزي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد از طريق تقسيم جمعيت بر مساحت زمين قابل كشت به هكتار مربع، تراكم بيولوژيك يا تراكم زيستي به دست مي‌آيد.

43- گزينه‌ي «1»         ميزان شهرنشيني شاخص نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت يك سرزمين است.

 

 

 

44- گزينه‌ي «3»         ايجاد امكان اشتغال براي مناطق دور افتاده و محروم زدايي كه مانع سيل مهاجرت گردد گام مؤثري براي تعديل مهاجرت است.

 

45- گزينه‌ي «1»         تراكم حسابي جمعيت كه اصطلاحاً تراكم نسبي جمعيت نيز ناميده مي‌شود = تراكم نسبي جمعيت از طريق تعيين نسبت جمعيت كشور به مساحت آن ( بر حسب كيلومتر يا ميل مربع ) به دست مي‌آيد.

 

 

 

46- گزينه‌ي «3»         روستاهاي كوچك با فواصل زياد اغلب اقتصاد بسته و خودكفا دارند و روستاهاي نسبتاً بزرگ در مرحله‌ي گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد صنعتي بوده و روستاهاي بزرگ‌تر در مرحله‌ي اقتصاد و بازاري قرار دارند.

47- گزينه‌ي «2»         در كل بايد گفت از جمله علل كاهش جمعيت غير ساكن عبارت است از: 1) سختي معيشت چادرنشيني نسبت به زندگي شهري و روستايي 2) محدود بودن مراتع و چراگاه‌ها 3) بي توجهي دولت‌ها به نظام ايلي 4) توسعه‌ي زندگي شهري و معيشت ماشيني 5) عدم سازگاري سنت‌هاي قبلي كوچ نشيني با ترويج زندگي سرمايه‌داري كنوني

48- گزينه‌ي «1»         چوپان يا شبان كه معمولاً بدون عائله در طول سال زندگي را مي‌گذراند ( گاه چادرنشين و گاه در قشلاق خانه‌دار ) رمه گردان ناميده مي‌شود.

49- گزينه‌ي «3»         خانوار از نظر تعريف افرادي كه در امر معاش و تأمين خوراك اصلي روزانه‌ي خود شريك هستند خانوار ناميده يم‌شوند.

50- گزينه‌ي «3»

51- گزينه‌ي «4»         جدول 62:

 

سال بار جمعيتي يا بار اقتصادي
                           1335 ايران                                  8/1
                           1370 ايران                                9/1
                         1370 جهان                                6/1

 

52- گزينه‌ي «2»         تقريباً در تمامي سرشماري‌هاي ايران فزوني جمعيت مردان در گروه‌هاي مختلف سني به چشم مي‌خورد. به جز در سه گروه سني 19- 15، 24-20، 29-25 ساله كه نسبت جنسي به حداقل نسبي رسيده ( به استثناي سنين 75 به بالا )

53- گزينه‌ي «1»         كاهش تدريجي نسبت جنسي جمعيت در سنين 65 ساله به بالا در سال 1365 نشان از مرگ و مير اضافي مردان در اثر عوامل بيولوژيكي، رفتاري و اقتصادي، اجتماعي ) آن‌ها بوده است.

54- گزينه‌ي «1»         منظور از سرعت ازدواج و همسرداري تعيين مقدار افزايش ازدواج در يك دوره‌ي مشخص زماني است به سرعت ازدواج با مطالعه‌ي مقايسه‌اي درصد ازدواج كرده‌ها قابل اندازه‌گيري است.

55- گزينه‌ي «4»         كارفرما: به كساني كه براي انجام فعاليت‌هاي شغلي خود حداقل يك نفر مزد و حقوق بگير در استخدام داشته باشند كارفرما محسبو مي‌شوند.

56- گزينه‌ي «3»         هر خانواده مي‌تواند خانوار باشد ( نه بر عكس )

57- گزينه‌ي «1»         سن ازدواج زنان با شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي پائين‌تر مي‌رود ( زودرسي ازدواج ) و فاصله سني با مردان زيادتر مي‌گردد.

58- گزينه‌ي «2»         متوسط سال‌هاي اميد به زندگي در ايران از سال 1355 تا كنون ( 1370 ) از حدود 45 سال به بيش از 60 سال بالغ شده است.

59- گزينه‌ي «4»         مهاجرين خارجي ايران طي 35 سال بيش از 20 برابر گرديده‌اند.

60- گزينه‌ي «2»         كاهش يكباره‌ي ميزان مرگ و مير در سال‌هاي 1365 و 1370 نه به علت تحول يكباره بلكه تا حدي مربوط به نارسايي ارقام ثبت مرگ و مير بوده است.

61- گزينه‌ي «3»         نخستين بار كلمه‌ي دموگرافي را كه از دو ريشه‌ي Demos ( مردم ) و Graphos ( نگارش ) تركيب شده نخستين بار « آشيل گيارد » فرانسوي ( 1876 – 1799 ) در سال 1855 در كتاب « مباني آمار انساني يا جمعيت شناسي مقايسه‌اي فرانسه » به كار برد.

62- گزينه‌ي «2»         هر جمعيتي داراي ساخت معيني است. اين ساخت هم از حجم جمعيت و هم از نحوه‌ي تركيب عناصر آن متأثر است. در عين حال ويژگي‌هاي افراد تشكيل دهنده‌ي يك جمعيت نيز ساختار ويژه‌اي را موجب مي‌شود كه آن را از ساير جمعيت‌ها متمايز مي‌كند.

63- گزينه‌ي «1»

64- گزينه‌ي «2»         هر گاه بخواهيم در يك محدوده‌ي زماني كوتاه تمامي واحدهاي مورد مطالعه را بشماريم و يا ويژگي‌هاي معين آن‌ها نظير سن، جنس، وضع سواد، وضع فعاليت و اشتغال و … را ثبت و ضبط كنيم در واقع جمعيت را مورد سرشماري قرار داده‌ايم.

65- گزينه‌ي «2»         وجه تسميه‌ي اين گروه آن است كه اين‌ها نه با افزايش جمعيت و نه با كاهش جمعيت موافقند.

66- گزينه‌ي «2»

67- گزينه‌ي «2»         تعداد مرگ و مير – تعداد مواليد زنده = رقم خام افزايش طبيعي جمعيت

68- گزينه‌ي «1»         منظور از ساخت، روابط نسبتاً پايدار ميان عناصر و اجزاء يك مجموعه است كه كل واحدي را تشكيل مي‌دهد.

69- گزينه‌ي «2»

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *