دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

نابسامانی و در یک مفهوم احساس جدایی فرد از جامعه باز می گردد. در ادامه دسترسی به امکانات و فرصت­های آموزشی، ارزش­ها در زندگی و میزان آگاهی افراد از مشارکت و ارزیابی از موانع موجود در جامعه و بر مشارکت اجتماعی افراد و میزان آن اثرگذار می باشد.

نگاهی اجمالی بر نتایج تحقیقاتی که به آنها اشاره گردید، حاکی از اجماع و اتفاق نظر بر جلب مشارکت و همکاری مردم و شهروندان در اداره امور شهر توسط سازمانهای شهری می باشد. بعضی نتایج نشان می دهد؛ ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشارکت در امور شهر مثبت بوده، بیشتر شهروندان معتقد هستند که می توانند با مشارکت در مدیریت شهری تاثیرگذار باشند. با این حال تحقیقی که به طور مستقیم تأثیر مشارکت­های مردمی را توسعه شهری مطالعه نماید انجام نشده می باشد.

 

 

۲-۲- مبانی نظری:

پژوهش حاضر از دو مفهوم اصلی تشکیل شده می باشد: مشارکت و توسعه شهری. پس در بخش نظری این دو مفهوم و چگونگی راه حلی می باشد در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های  مختلف زندگی اجتماعی و انسانی هست. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز پیشرفت فکری و اخلاقی بشر با پیشرفت­های تکنولوژیک همسانی ندارد و یا اینکه فرهنگ عامه  با تکنیک­های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد. به طور کلی توسعه جریانی می باشد که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه به علاوه که بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونی­های اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی- اداری و همچنین طرز تلقی ها و دیدگاه­های عمومی مردم می باشد. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.

بعضی از اندیشمندان از مجموع نظرات توسعه را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه ها و بصیرت های تازه تعبیر می نمایند. این اندیشه ها و بصیرت های تازه در دوران مدرن شامل سه اندیشه “علم باوری”،  “بشر باوری”  و “آینده باوری”  می باشد. به همین مقصود بایستی برای نیل به توسعه سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه­های جدید، تشریح و تفضیل این اندیشه ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه ها صورت پذیرد (فیروزنیا، ١٣٨٢: ۳۴).

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید