دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده می باشد. درماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران آمده می باشد: «…شرط داوری که به­صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به­عنوان موافقت­نامه مستقل شرط صفت: در ماده ۲۳۴ ق.م. شرط صفت این­گونه تعریف شده می باشد: ((شرط صفت عبارت می باشد از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله)). همانگونه که از نامش پیداست این صفت ممکن می باشد از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد، مانند چوب گردو بودن جنس مورد معامله یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد، مانند یک تن بودن وزن برنج مورد معامله.

پس اوصافی که برشمرده می­گردد، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت، صرفاً به صفت و وصف مورد معامله می­پردازد. مثلاٌ خریدار فرشی را بخرد به­شرط این­که بافت اصفهان باشد، در این مثال بافت اصفهان بودن فرش، یکی از اوصاف مربوط به کیفیت و چگونگی مورد معامله می باشد. لذا با تعریفی که از سوی قانونگذار ارائه گردید شرط داوری نمی­تواند جزء این دسته از شروط باشد.

شرط نتیجه: ماده ۲۳۴ ق.م. شرط نتیجه را چنین تعریف کرده می باشد: ((شرط نتیجه آن می باشد که تحقق امری در خارج شرط گردد)). با دقت در تعریف ارائه شده توسط قانون این مقصود قابل برداشت می باشد که قصد طرفین از این شرط، این می باشد که  موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام گردد، در نتیجه، شرط نتیجه حاصل خواهد گردید. برای مثال، اگر ضمن عقد نکاح، وکالت زن در طلاق شرط گردد در اثر ایجاب و قبول، عقد نکاح و وکالت باهم واقع خواهد گردید، پس شرط داوری بر اساس حکم قانون مدنی و تفسیر های ارائه شده توسط علمای حقوق و برابر نظرات معروف فقهاء در قالب شرط نتیجه نمی­گنجد.

۱-۱-۱-۱-۱-    شرط فعل: مطابق بخش اخیر ماده ۲۳۴ ق.م. ((… شرط فعل آن می باشد که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط گردد)). چنانکه از نام آن پیداست، عبارت می باشد از شرط کردن انجام یا خوداری از انجام عملی به­وسیله یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث. از این تعریف معلوم می گردد که موضوع شرط فعل تنها انجام اقدام نیست و عدم اقدام به فعل نیز می­تواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. همان­گونه که ممکن می باشد شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان باشد، ممکن می باشد شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده گردد که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته می باشد. بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به­وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن می باشد موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده گردد . چنانکه در ماده ۲۳۴ آمده می باشد، امکان دارد ((اقدام یا عدم اقدام به فعلی … بر شخص خارجی شرط گردد)). مانند اینکه قیم کودکی مال غیر منقول او را به­طور فضولی بفروشد و برای مطمئن ساختن خریدار، تحصیل اجازه صغیر را پس از بلوغ به­عهده بگیرد. یا احداث یک باب خانه که به­صورت شرط ضمنی عقد بر عهده یکی از طرفین معامله روایات وارده از معصوم (ع)

۱ – فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) به جناب مالک اشتر (رضی ا… عنه) هنگامی که او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن منصوب فرمودند:

(…. سپس در کار داوری در بین مردم با نیتی پاک نظاره کن زیرا دادرسی در گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و ستاندن حق ناتوان از قوی و بر پایی حدود الهی بر اساس مقررات و برنامه مربوطه همه و همه از سلسله اموری می باشد که موجب اصلاح بندگان خدا و دیار و شهرها می گردد. پس برای داوری و قضا در بین مردم بهتریت افراد و ارزشمند ترینشان را از نظر دانش و بردباری و پارسایی و بخشندگی انتخاب کن. کسی باشد که مشکلات او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را از کوره بدر نبرد و دیگر

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید