دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۳۸۰)

در حقوق مدنی وقتی سخن از شرطی به میان می­آید، مقصود یکی از این دو معنی می باشد:

۱- امری که وقوع یا تأثیر اقدام یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می­کند، مقصود همین معنی می باشد پس، وجود قصد و رضا، اهلیّت، موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله می باشد بدون این­که هیچ­کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده ۴۷ که می­گوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت می باشد)). واژه شرط به­همین معنی می باشد. (همچنین مواد ۶۰ و ۳۶۴ و ۳۷۴ و ۶۹۰ و ۶۹۴ و ۷۷۲) .

۲- توافقی می باشد که، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرارگرفته می باشد مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی می باشد، وکالت که ممکن می باشد به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۲۹۶).

شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم می باشد:

الف: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی می باشد (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می­کند (شرط اجل) یا حدود و  قلمرو التزام­های اصلی را معین می­کند یا قوانین تکمیلی را تغییر می­دهد. این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک می­کند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا به­مقصود تکمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته می­گردد.

ب: گروه دیگر، که می­تواند به­عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته­اند تا نام شرط بر آن نهاده گردد: مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می­گردد یا مضاربه­ای که در قرارداد بیع می­آید. در این فرض، آن چیز که مورد تراضی قرار می­گیرد، عقدی می باشد مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آن چیز که به­عنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط می باشد: یعنی، التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده می باشد. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۱۴).

نتیجه اینکه مقصود از شرط داوری همین معنای اخیر می باشد، یعنی توافقی که در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می گردد هرچند نیازی نیست که توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلکه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد.

معین بودن موضوع و نیز شرط مشروعیّت جهت معامله، دلیلی بر لزوم معلوم بودن تفصیلی شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد.

بنابراین می­توان گفت شرط به­عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست بلکه تنها با یکی از وضعیت­های عقد که عبارت از قابلیت و عدم قابلیت فسخ آن می باشد ارتباط دارد. در صورت منتفی بودن شرط فقط حق فسخ برای مشروط له به­وجود می­آید. به­عبارت دیگر یکی از آثار لزوم عقد نسبت به مشروط له زایل می­گردد (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۲۵).

۱-۱-۱-۱-      آثار تابعیت شرط از عقد

چنانچه اشاره گردید، شرط همیشه تابع عقد اصلی می باشد: یعنی تعهد ناشی از شرط، از حیث وجود و آثار، پیرو توافق درمورد التزام­های اصلی می باشد. از این ارتباط نتایج مهمّی گرفته می­گردد که مانند مهم­ترین آنها می باشد: ۱- پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد، ‌هر چند که عقد تبعی در حال عادی نیز جایز باشد. به­عنوان مثال با آنکه عقد وکالت جایز می باشد، اگر آن را به­صورت شرط در عقدد دیگری بیاورند، تا زمانی که عقد اصلی منحل نشده می باشد، نه وکیل حق استعفاء دارد و نه موکل می­تواند او را عزل کند. در نتیجه­، اگر عقد اصلی لازم باشد (مانند بیع یا نکاح) وکالت به تابعیت از آن چهره لازم می­یابد.

با وجود این، باید دانست که الزام­آور بودن شرط ویژه موردی می باشد که مقصود دو طرف ایجاد التزام برای هر دو باشد. پس اگر شرط تنها به سود یکی از آنها به­وجود آمده باشد، ‌مشروط له می­تواند از اجرای آن صرف­نظر کند (ماده ۲۴۴ قانون مدنی): فرض کنیم در

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید