دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

صورت قرارداد جداگانه باشد. در تعریف فوق تصریح به کتبی بودن قرارداد داوری نشده، لیکن از مفهوم پسوند ((نامه)) به کلمه ((موافقت)) در زبان فارسی بر می­آید موافقت­نامه بایستی کتبی باشد. نامه کتابت و فرمان را گویند و به معنی کتاب هم آمده می باشد. مثل شاهنامه، سفرنامه. پس به دلالت تضمن کتبی بودن موافقت­نامه استنتاج می­گردد. (خلف تبریزی، ۱۳۸۰: ص۵۷۵).

اصطلاح ((موافقت­نامه­ی)) داوری این معنا را می­رساند که توافق همواره بایستی به­صورت مکتوب باشد. این اصطلاح در ماده ۷ ق.د.ت.ب  به­کار رفته که در عین حال مقرر داشته می باشد ((موافقت­نامه­ی داوری ممکن می باشد توسط یکی از طرفین طی مبادله­ی درخواست یا دفاعیه ادعا گردد و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید)). همچنین موافقت­نامه منبع و سند تأسیس داوری و دادرسی می باشد، که می­تواند به صورت شرط در قرارداد و یا به صورت قرارداد داوری مستقل از قرارداد ارتباط حقوقی طرفین باشد. به­موجب موافقتنامه طرفین موافقت        می نمایند که اختلافات موجود را از طریق داوری حل کردن نمایند. مثل اختلافات موجود میان دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالت متحده آمریکا که به­موجب بیانیه های الجزایر ارجاع آن به داوری طی اسناد متعدد موافقت گردید.

با در نظر داشتن توضیحات داده شده در خصوص تعریف مورد تأیید قانون­گذار می­توان گفت موافقت­نامه­ی داوری عقدی می باشد که به موجب آن طرفین توافق می­نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه طرح ب) شرط داوری (شرط ضمن عقد): موافقت­نامه­­­ی داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف می تواند به­صورت شرط ضمن عقد واقع می­گردد.

موافقت­نامه­ی داوری به­شکل شرط ضمن عقد وقتی می باشد که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می­دهند ملتزم می­شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار می­گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن می باشد هیچگاه رخ ندهد.

۱-۱-۱-               شرایط و آثار موافقت­نامه­ی داوری

ابتداشرایط موافقت نامه­ی داوری و سپسموضوع آثار را دنبال خواهیم کرد.

۱-۱-۱-۱-      شرایط موافقت­نامه­ی داوری

موافقت نامه­ی داوری خواه به صورت قرارداد داوری و یا به­شکل شرط ضمن عقد باشد، باید شرایطی را دارا باشد که می­توان آنها را به شرایط مشترک و شرایط اختصاصی تقسیم نمود.

۱-۱-۱-۱-۱-            شرایط مشترک

۱- اهلیّت طرفین موافقت­نامه­ی داوری: موافقت­نامه­ی داوری را اشخاصی می­توانند منعقد نمایند که ((… اهلیّت اقامه دعوا را دارند ..)) (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). کافی می باشد که طرفین اهلیّت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می­گردد را دارا باشند، ‌اگر چه برای اقامه سایر دعاوی اهلیّت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامه­ی دعوا در مورد امور مالی را ندارد ولی می­تواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و مانند اقامه­ی دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. در نتیجه چنین شخصی در امور غیر مالی خود حق انعقاد موافقت­نامه داوری را نیز خواهد داشت. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۲).

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید