دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شرایط و موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی می باشد و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌گردد. با این تعریف، اضطرار از اکراه ـ که در آن منشأ خطر و تهدید، یک عامل انسانی می باشد ـ ممتاز می‌گردد. با وجود این باید توجه داشت که اضطرار نه بر شرایط و موقعیت تهدیدآمیز قابل اطلاق می باشد و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و موقعیت؛ بلکه اضطرار صفتی می باشد که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می‌گردد. روی آوردن مضطربه فعلی که در شرایط عادی و۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار

میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی هست. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌گردد؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده هست. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هست.

تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:

اولاً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آن‌ها به‌اقدام آمده می باشد فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌گردد.

ثانیاً، راه‌ رهایی از خطر موجود یا تهدید به‌ اقدام آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی می باشد که در شرایط عادی نامشروع و ناروا می باشد.

ثالثاً، این که اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که راهی غیر از تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارد.

رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی اقدام ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند. خامساً، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.

تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:

نخست، در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.

دوم، اضطرار موجب فساد اختیار واراده مضطر نمی‌گردد؛ اما اراده و اختیار مکره محدود می باشد. آن چیز که موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌گردد با آن چیز که سبب وقوع مضطر در اضطرار می‌گردد متفاوت می باشد؛ در اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام می باشد. شرایط و موقعیت تهدید‌آمیز اغلب به‌طور طبیعی ایجاد شده و بشر در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید